Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-248-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Robertsen, Roy; Pettersen, Ingrid Kristine; Sebulonsen, Tom

Serier : Nofima rapportserie 44/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten er en del av FHF prosjektet – Ringvirkninger i havbruksbedrifter Denne rapporten omhandler Lerøy Aurora, som har base i Tromsø og har aktivitet i Troms og Finnmark. Vi synliggjør i første rekke de sosiale- og økonomiske bærekraftselementene. Lerøy Aurora har en rivende utvikling med vekst i produksjon og sysselsetting. Selskapet har vokst med 73 årsverk siden 2013. De ansatte skatter til 17 fylker, men hovedvekten er i kommunene Skjervøy og Tromsø. Salget av laks hadde en verdi på 1,34 milliarder i 2015 som er en økning på 13 %. Verdiskapningen økte fra 2014 til 2015 på 9 % til nesten 622 millioner. Det gir verdiskapning per ansatt på cirka 2,2 millioner. Lerøy Aurora har 25 konsesjoner, verdiskapning per konsesjon er tilnærmet 25 millioner. Skattebidraget fra de ansatte øker også i tråd med økningen i sysselsettingen. Økningen var på 26 % fra 2014 til 2015 og har passert 40 millioner som går med smått og stort til 32 kommuner. Den kommunevise fordelingen viser at kommunene Skjervøy og Tromsø mottar mest. Leverandørinnkjøpene økte med 32 %, og passerte en milliard i 2015.

Kontaktpersoner: