Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-604-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Meriac, Andre

Serier : Nofima rapportserie 25/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Den årlige produksjonen av smolt i Norge er tredoblet siden år 2000 til 344 millioner smolt i Norge i 2018. Nordland er den største produsenten med ca. 30 % av den totale smoltproduksjonen. Vi anslår at ca. 8 000 tonn avfallsstoffer har blitt produsert som tørrstoff i Norge i 2017. Med tanke på at avfallsmengder vil øke mens næringen konsoliderer, vil det bli mer sannsynlig at sentralisert valorisasjon ikke bare vil bli gjennomført, men også lønnsomt gjennom storskala driftsfordeler.

Kontaktpersoner: