Nofima rapportserie

Smoltproduksjon og potensialet for avfallshåndtering i Norge

Meriac, Andre

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 25/2019

Antall sider: 13

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-604-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Den årlige produksjonen av smolt i Norge er tredoblet siden år 2000 til 344 millioner smolt i Norge i 2018. Nordland er den største produsenten med ca. 30 % av den totale smoltproduksjonen. Vi anslår at ca. 8 000 tonn avfallsstoffer har blitt produsert som tørrstoff i Norge i 2017. Med tanke på at avfallsmengder vil øke mens næringen konsoliderer, vil det bli mer sannsynlig at sentralisert valorisasjon ikke bare vil bli gjennomført, men også lønnsomt gjennom storskala driftsfordeler.