Tørrfisk- og saltfisknæringen i Norge skaper store verdier både lokalt og nasjonalt. En pågående ringvirkningsanalyse for disse tradisjonsrike næringene viser at de utgjør 4300 arbeidsplasser og en samlet verdiskaping på vel tre milliarder kroner året.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

I 2017 var det 18 selskaper i Norge med saltfiskproduksjon som sitt hovedvirke, og 29 selskaper som hovedsakelig jobber med tørrfisk. Nofima og Menon Economics gjennomfører i 2019 en ringvirkningsanalyse som viser at de tradisjonelle næringene skaper store verdier.

Stor betydning for flere lokalsamfunn

– Saltfisknæringen hadde ifølge Nofimas driftsundersøkelse en samlet omsetning på cirka 1,5 milliarder kroner, og det ble eksportert saltfisk for cirka 1,25 milliarder kroner i 2017, mens tall fra Sjømatrådet viser at det i 2018 ble eksportert for cirka 1,4 milliarder, sier seniorforsker Roy Robertsen i Nofima.

Det er han som på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har ledet arbeidet med ringvirkningsanalysen.

Tilsvarende tall for tørrfiskproduksjonen var en samlet omsetning på 1,4 milliarder kroner. Eksportstatistikken viser at det ble eksportert tørrfisk for cirka 861 millioner kroner i 2017, mens eksportverdien hadde økt til 959 millioner i 2018.

– Av omsetningen på tørrfisk, var 1,3 milliarder hos aktører i Lofoten og Vesterålen, og aktiviteten har stor betydning for flere lokalsamfunn i regionen, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir, slår seniorforskeren fast.

4300 arbeidsplasser

Næringenes samlede verdiskaping var på 730 millioner mens den indirekte verdiskapingseffekten var på 2.3 milliarder i 2017. Norsk saltfisk og tørrfisk skaper 4300 arbeidsplasser i egen- og avledet virksomhet i Norge.

– Av dette er cirka 1100 ansatte direkte i produksjon, mens 3200 ansatte skapes indirekte i leverandørverdikjeden. Den direkte sysselsettingen fordeler seg omtrent med vel 500 på hver av næringene, oppsummerer Roy Robertsen.

Hovedtyngden av produksjonen foregår i Nordland, Troms og Finnmark, men det er også noe aktivitet i Møre og Romsdal, hvor det meste av den saltede torsken går inn i klippfiskproduksjon. Også mye av saltfisken produsert nord i landet ender opp i klippfiskproduksjon rundt Ålesundsområdet.

Byene nyter godt av saltfisk og tørrfisk

Noe mer overraskende er det kanskje imidlertid at det er de norske storbyene som – med god margin – profiterer mest på fiskeproduksjonen når det kommer til sysselsetting (se illustrasjon). Ringvirkningsanalysen viser at Tromsø har en sysselsettingseffekt av saltfisk- og tørrfiskproduksjon på 540 ansatte, mens Bergen er nummer to med 415  ansatte. På tredje og fjerdeplass følger henholdsvis Oslo og Stavanger med 254 og 235 ansatte.

– Byene nyter godt av næringene. Historien viser at spesielt tørrfisken var viktig for Bergen og Norge. I dag føres ikke nødvendigvis fisken til Bergen, men eksporteres fra produsentene til ulike markeder i Europa, Afrika og Sør-Amerika som de viktigste. Ringvirkningsanalysen viser at byene Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim alle har betydelige sysselsettingseffekter gjennom næringenes kjøp av varer og tjenester. Dette er kanskje ikke en del av allmennkunnskapen til våre styrende politikere både nasjonalt og lokalt, men er viktig å ha i mente når rammebetingelser og ressursgrunnlag tildeles, sier Roy Robertsen.

Publikasjon

Kontaktperson