Kjøtt er en god naturlig kilde til vitamin K2, et vitamin som er forbundet med forebygging av benskjørhet.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Nå har forskere ved matforskningsinstituttet Nofima undersøkt hvorvidt innholdet av vitamin K2 varierer mellom raser og muskler hos storfe. Resultatene viser at det er mer K2 i bankekjøtt enn i indrefilet og i kjøttet fra rasen Jersey sammenliknet med NRF (Norsk Rødt Fe).

Aktivitet øker mengden K2

Forskerne har studert tre muskler fra storferasene Jersey og NRF. NRF er den mest vanlige rasen i Norge, mens Jersey ble valgt fordi den er kjent for sitt møre kjøtt.
– Vi har sett at musklene som var mest i bevegelse, inneholdt mest K2. Det var mest K2 i bankekjøttet, fulgt av ytrefilet, minst var det i indrefilet. Men alle de tre musklene og begge rasene er gode K2-bidragsytere, påpeker forsker Rune Rødbotten i Nofima.

Han legger til at det ikke var noen sammenheng mellom mengde intramuskulært fett og andelen K2 og ikke heller mellom dyrets alder og K2.

Forskerne har gått grundig til verks i sine undersøkelser. Forsøkene startet da dyrene var 1-2 måneder gamle og varte frem til de ble slaktet etter 18 til 24 måneder. I løpet av forsøksperioden fikk alle dyrene likt fôr. De gikk på beite på Jæren om sommeren, i vinterhalvåret fikk de grovfôr og en liten andel kraftfôr (som ikke var beriket med vitamin K).

Vitamin K i norsk kosthold

– Vitamin K er et fettløselig vitamin, og mens K1 først og fremst finnes i planter, finnes K2 i animalske produkter som kjøtt, lever og ost, sier forsker Rune Rødbotten i Nofima.

Vitaminet er viktig for at blodet skal levre seg, men har også andre biologiske effekter. Det er blant annet godt dokumentert at K2 er viktig for benbygningen og kan beskytte mot benskjørhet. En mulig forbyggende effekt mot åreforkalkning har vitaminet også, selv om det ikke er like godt dokumentert. Det har vært antydet at den høye forekomsten av benskjørhet i Norge kan knyttes til lavt inntak av vitamin K.

– I Norge er kjøtt en viktig kilde til inntaket av vitamin K, fordi biotilgjengeligheten er høy, sier seniorforsker Bente Kirkhus i Nofima. Biotilgjengelighet er i hvilken grad forskjellige næringsstoffer tas opp i kroppens celler og i tarmen.

I USA anbefaler myndighetene et daglig inntak på ca. 100 mikrogram vitamin K. I Norge og EU finnes ingen vitamin K-anbefalinger per i dag. I følge forskerne vil et normalt kosthold dekke behovet for vitamin K. K2 produseres også av bakterier vi har naturlig i tarmen og denne produksjonen dekker deler av behovet.

Fakta om forskningen

Forskningen er finansiert av FFL – Fondet på forskningsavgift på landbruksprodukter og Norges forskningsråd.

En vitenskapelig artikkel med tittelen «Vitamin K2 in different bovine muscles and breeds», er publisert i tidsskriftet Meat Science. I tillegg til Nofimaforskerne Rune Rødbotten og Bente Kirkhus er Thomas Gundersen fra AS Vitas i Oslo og Cees Vermeer fra VitaK BV i Nederland, medforfattere.

Kontaktperson