En genial liten pad som forsiktig slipper ut ekstra CO2, kan forlenge holdbarheten på en pakke fersk torsk med mer enn en halv uke. Totalt fire dager ekstra!

Sist oppdatert

Publisert

  Oddny Johnsen, Krysspress

Les på engelsk

– Dette kan få mye å si for å redusere matsvinnet, tror forsker Anlaug Ådland Hansen ved Nofima.

Hun har ledet Nofimas forskningsprosjekt om CO2-emitteren for torsk, som nå kan la produsentene enkelt forlenge holdbarheten på sine ferskvarer, uten å endre på pakninger eller design.

CO2-emitter

Den flate, lille genistreken kalles en CO2-emitter. Nofima har utviklet den selv med midler fra blant annet Norges Forskningsråd.

Allerede i dag finner du i alle ferskvarepakninger en liten pad under maten, som absorberer fuktighet. Å absorbere fukt er alt den gjør, men erstatter du den vesle fuktoppsamleren med en CO2-emitter oppnår du samtidig lengre holdbarhet. Når fukt fra maten kommer i kontakt med emitteren, avgir den CO2. Dette hindrer bakteriefremvekst slik at utløpsdatoen kan forlenges.

– I dag finnes det i hovedsak to ulike forpakninger for ferskvarer. Det ene er en vakuumpakning, hvor du fjerner all luft. Du gjør lagringsklimaet anaerobt. Den andre pakketypen kalles Modifisert atmosfærepakning, forkortet til MAP. Her erstatter du luften rundt produktet med en pakkegass. Den mest vanlige pakkegassen er en blanding mellom CO2 – altså karbondioksid – og nitrogen, forklarer Ådland Hansen.

Øker holdbarheten

Testingen ved Nofima viser at holdbarhet på en vakuumpakket torskefilet kan være syv dager. Legger du inn en CO2-emitter øker du vakuumpakningens holdbarhet til ni dager. Altså med to hele dager.

Vanlig holdbarhet på den samme torskefileten i en MAP, er inntil ni dager. Tilsetter du en CO2-emitter øker du holdbarheten til inntil 13 dager! Det vil si med opp mot fire hele dager. Forsøkene med torsk og CO2-emitter ble gjort med en temperatur på 2 grader Celsius.

– En CO2-emitter virker bakteriehemmende. Så lenge du tilfører nok CO2 hindrer du bakteriefremvekst på produktet, forklarer forskeren.

Det er derimot ikke bare å slenge inn en vilkårlig CO2-emitter. Den må avgi en riktig mengde gass for å optimalisere holdbarhetstiden.

Krever nøyaktighet

– Selve CO2-emitteren må være nøyaktig tilpasset produktet, produktets fuktighet og vekt. Likedan er det viktig at hygienen på produktet før pakking er riktig ivaretatt, sier forskeren. Pinlig nøyaktighet er med andre ord vesentlig for å øke holdbarheten.

Arbeidet med CO2-emitter har pågått i en tiårsperiode og Nofima har all grunn til å være fornøyd med resultatene.

– To dager er egentlig veldig mye for vakuumpakninger, som jo brukes overalt. Vi har forsket på torsk fordi det er en vanskeligere ferskvare enn for eksempel laks. Ved pakking av fersk torsk er det ekstra viktig å ta i bruk en CO2-emitter, mener forskeren. Dette er for øvrig aller første gang CO2-emitter er testet i vakuumpakninger på torsk.

Enkel å ta i bruk

Ådland Hansen er tilfreds med at løsningen er så enkel å implementere for industrien. Hun understreker også at CO2-emitter ikke inneholder noe som ikke finnes eller absorberes i maten fra før. Den opprettholder kun gasstrykket i pakningen slik at innholdet holder seg godt lenger.

– CO2-emitter er en ganske ny teknologi, men finnes i en sped begynnelse allerede brukt i butikker i dag. Våre forsøk viser at de kan gis en svært allsidig anvendelse, sier Anlaug Ådland Hansen i Nofima.

Publikasjon

Kontaktperson