Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-675-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Oterhals, Åge; Thoresen, Lars

Serier : Nofima rapportserie 11/2021

År : 2021

Forskningsområder

Bioprosessering

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er gjennomført forsøk for å undersøke egnethet til restråstoff fra makrell og sild til ekstraksjon av fosfolipider. Restråstoff makrell ga et høyt oljeutbytte, men lave nivå av polare lipider i fettfase fra mellomproduktene presskake (3,4 %), grakse (9,1 %) og konsentrat (2,2 %). Nivå i fraseparert olje var 0,8 %. Makrell gyter vår-forsommer og fangstsesongen (august-oktober) sammenfaller dermed ikke med gytesesong slik tilfelle er for sild. Samlet vurdert er restråstoff makrell lite egnet som utgangspunkt for ekstraksjon av fosfolipider. Restråstoff sild viser en betydelig økning av nivå polare lipider i fettfase fra presskake/grakse sammenlignet med råstoffet. Effekten er høyest for en hydrolyseprosess (3-4 dobling) med oppnådde nivå i grakse på 22,1 % for NVG-sild og 17,7 % for Norsjøsild. En fiskemelprosess ga en presskake/grakse med hhv. 8 % og 5 % lavere nivå. Ved å ta utgangs i buklist-rogn-melke-fraksjonen kunne nivå polare lipider økes fra 19,6 % til 47 % i presskake/grakse basert på en fiskemelprosess. Forsøkene bekrefter at de polare lipidene primært følger den partikulære proteinfraksjonen. Ved å varmebehandle og mekanisk separere råstoffet kan en stor andel av vann og nøytrale lipider (triglyserider) fjernes før ekstraksjon av de polare lipidene. Dette vil kunne muliggjøre bruk av restråstoff med relativt lave nivå polare lipider inn i en ekstraksjonsprosess.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen