Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-666-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nygaard, Halvor; Vander Roost, Jan

Serier : Nofima rapportserie 2/2021

År : 2021

Forskningsområder

Holdbarhet og mattrygghet

Fôrutvikling og ernæring

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten gir en grunnleggende innføring i mikroorganismenes systematiske inndeling, reproduksjon og forhold til miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og næringstilgang. De mest aktuelle patogene bakterier som kan forekomme i fiskemel er beskrevet med data om toleranser og krav. Den naturlige flora av mikroorganismer i fiskeråstoff er varmesensitiv og blir inaktivert i koker. Floraen i fiskemel har en annen sammensetning og stammer fra smittekilder i produksjonslinjen etter koker. Smittekildene er belegg med produktkontakt i maskiner og transportører. Smittemåte og aktuelle forebyggende tiltak er beskrevet. Rapporten oppsummerer mikrobiologiske krav til fiskemel, herunder regelbundne krav som er basis for godkjenning av ferdigvarepartier, retningslinjer og kundekrav. Rapporten beskriver prøvetaking og analyseprinsipper som benyttes ifm. mikrobiologiske undersøkelser. Virksomhetenes forskriftsmessige plikter ifm. mikrobiologi og produktsikkerhet er oppsummert og det er beskrevet metoder for dekontaminering av varer som ikke kan omsettes pga. hygienesvikt.

Kontaktpersoner: