Jeg er overingeniør ved Nofima, Bergen, og ansvarlig for implementering og drift av akkrediterte, mikrobiologiske og molekylære analyser.

Jeg bygger på tidligere erfaring fra Pharmaq AS, hvor jeg var med på etablering av et nytt mikrobiologisk lab.

En stor del av mine oppgaver er prosjektarbeid. For det meste gjelder det oppdrag for fôr- og næringsmiddelrelatert fiskeindustri, med blant annet kartlegging av mikrobiologiske forhold og prosessutvikling.

Jeg er utdannet mikrobiolog med en doktorgrad fra Universitetet i Bergen i geobiologisk karakterisering av Zetaproteobacteria fra hydrotermale kilder ved Jan Mayen.

Mastergraden i biokjemi og bioteknologi fullførte jeg som Erasmusstudent ved Universitetet i Oslo.

+47 450 71 385

+47 55 50 12 29

E-post

Bergen

BioLab

Cristin Se publikasjoner i Cristin