Doktorgradsavhandling

Exploring social influences on children’s food attitudes and consumption. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor

Alm, Siril

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Olsen, Svein Ottar; Honkanen, Pirjo

Utgiver: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Antall sider: 162

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8266-101-0

Open Access: none