Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2013 (ISBN 978-82-8296-129-5) 17, p. Nofima rapportserie (42/2013)

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi

Denne rapporten presenterer resultater fra første fase i et delprosjekt hvor formålet har vært å innhente forskningsbasert markedskunnskap som kan danne grunnlag for strategier for introduksjon av nye sildeprodukter i det tyske og ukrainske markedet. Dette gjøres gjennom å undersøke hvilke muligheter og barrierer såkalte «lead-users» ser for nye sildeprodukter i sine respektive marked. Resultatene viser at sterk konkurranse sammen med lav innovasjonsgrad bidrar til at det tyske sildemarkedet er svært prissensitivt. De to aktørene som ble intervjuet er meget opptatt av å være med på å utvikle genuint nye sildeprodukter. I en produktutviklingsprosess er det viktig for de tyske aktørene å bygge tette og langsiktige relasjoner med sine leverandører. Det ukrainske markedet domineres av hel fryst sild, er svært prissensitivt og import av filet har gått ned det siste året. I prosjektet ble det bare identifisert en «lead-user» i dette markedet, noe som gjør det vanskelig å gi konkrete innspill på hvilke strategier som kan være fornuftig i dette markedet.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker