Gå til hovedinnhold

Jeg jobber som forsker på Nofima ved avdeling for marin bioteknologi. Her jobber jeg med utnyttelse av marint restråstoff, med mål å utvikle produkter for ulike bruksområder, for eksempel helse og ernæring.

Jeg har en master i marin bioteknologi fra UiT Norges Arktiske Universitet. I tillegg har jeg en doktorgrad fra UiT, hvor jeg jobbet på et tverrfaglig antibiotikaprosjekt kalt DigiBiotics.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Senter for Digitalt Liv Norge. Min rolle i prosjektet var oppdagelse av nye antimikrobielle forbindelser produsert av marine mikrober, samt kjemisk og biologisk karakterisering av disse.