Egg er en viktig proteinkilde. Målet med OVOSHINE er å utvikle et billig, sikkert og raskt UV-belysningssystem som kombineres med varm luft for å sterilisere egg.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. sep 2014

Slutt

31. aug 2017

Finansiert av

EU - 7. rammeprogram

Samarbeid

Åtte europeiske forskningsmiljøer, organisasjoner og utstyrs- og eggprodusenter

Bakgrunn

Det er beregnet at det finnes totalt omkring 5 milliarder eggleggende høner. Flest finner vi i Kina, med rundt 1 milliard, mens det i EU er omkring 290 millioner høner. Gjennomsnittlig forbruk per person per år er 215 egg.

Den nåværende lovgivingen i Europa tillater ikke noen behandling av spiseegg bortsett fra UV dekontaminering. De fleste eggprodusenter og eggpakkere benytter seg ikke av denne teknologien på grunn av lav effektivitet og høye kostnader.

Eggindustrien står nå foran store utfordringer siden direktiv 1999/74/EU i større grad vektlegger dyrevelferd, og dette fører til økte kostnader. I tillegg sliter den europeiske eggindustrien med gjentakende Salmonella-utbrudd.

Prosjektets mål

I OVOSHINE prosjektet ønsker vi å utvikle et billig, sikkert og raskt UV-belysningssystem som kombineres med varm luft for å sterilisere egg. Den foreslåtte teknologien har følgende fordeler:

  • OVOSHINE-systemet vil ikke øke temperaturen på eggene over 45 ⁰C.
  • Eggeskallet vil bli belyst med høyenergi-fotoner som vil eliminere bakteriene.
  • Ingen kjemikalieprodukter vil dannes. Dermed unngås kjemisk kontaminering av egg.
  • Et kontinuerlig dekontamineringssystem vil kunne installeres på eksisterende moderne produksjonslinjer.
  • Dekontamineringssystemet vil være raskt og billig, og bidra kun marginalt til de totale kostnadene ved eggproduksjon.
  • Dekontamineringssystemet vil kunne behandle 10 000 egg pr. time.
  • Dekontamineringskostnadene vil være lavere enn 0,001 € pr. egg.

Markedssituasjonen

EU-produksjonen på 6,89 millioner tonn egg i 2010 er dominert av Frankrike, Italia og Spania. Det finnes tre hovedmarkeder for egg, hvert med sine spesielle krav:

  • Spiseegg
  • Eggprodukter
  • Egg til klekking

For en spiseeggprodusent som vil benytte OVOSHINE-systemet, vil kostnadene for dette nye systemet være meget lave. I tillegg vil trolig salget og betalingsvilligheten øke. Eggproduktindustrien kan oppnå lavere dekontamineringskostnader ved å benytte OVOSHINE-systemet, dermed vil de få lavere produksjonskostnader.

Bruken av OVOSHINE-systemet vil også innebære en fordel for produsenter av egg til klekking. De vil kunne redusere den mikrobielle belastningen på eggeskallet, og redusere produksjonskostnadene.