Dette prosjektet vil fokusere på utvikling og anvendelser av multi-blokk statistisk metodikk for kobling av flere datasett.

Sist oppdatert

Start

02. jan 2013

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjektleder(e):

Ingrid Måge

I næringsmiddelindustrien og næringsmiddelforskningen er det i dag et stort behov for å forstå relasjoner mellom flere datasett som samles inn. Dette henger sammen med kompleksiteten innen det enkelte fagfelt og med det faktum at for å løse de større problemer har man behov for kommunikasjon på tvers av tradisjonelle faggrenser.

Eksempler der slik forståelse av flere datasett er svært viktig er innen forbrukerforskning, prosessmodellering, mikrobiologi, emballering, bioinformatikk samt mat og helseforskningen.

Helt konkret kan nevnes produktutvikling innen matproduksjon. Her har man behov for informasjon om kjemisk sammensetning, sensoriske egenskaper og forbrukerpreferanser samt kunnskap om holdbarhet og helseeffekter.

Alle disse fagområdene produserer store datamengder og uten en god samhandling mellom disse disiplinene blir det ikke noen god produktutvikling. For å få til denne samhandlingen er det en nødvendig forutsetning å ha gode statistiske verktøy til å prediktere, tolke og forstå relasjonen mellom datasettene som produseres.

Dette prosjektet vil ha fokus på utvikling av relevante og brukervennlige multivariate statistiske og matematiske metoder for analyse og tolkning av relasjoner mellom flere datasett. I prosjektet vil vi samarbeide med fagområdene nevnt over for metodeutvikling for løsning av konkrete problem.

Prosjektet vil således bidra sterkt til tverrfaglighet og kommunikasjon mellom en serie andre aktiviteter av stor relevans for bransjen.

Denne figuren viser innenfor hvilke områder vi bruker multiblokkverktøy.
Denne figuren viser innenfor hvilke områder vi bruker multiblokkverktøy.

Publikasjoner