I et av forsøkene kom det frem at kantinegjestene foretrakk kun røde tomater fremfor tomater i flere farger.
I et av forsøkene i Biofresh kom det frem at kantinegjestene foretrakk kun røde tomater fremfor tomater i flere farger. Foto: Jorunn S. Hansen © Nofima

Biofresh

 Prosessteknologi  

Målet er å produsere friske, sunne norske veksthusgrønnsaker av høy kvalitet året rundt uten fossil energi, kjemisk plantevern og utslipp av avfall.

Tidspunkt:1. januar 2016 – 31. desember 2019
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Nibio leder prosjektet, og har med seg Nofima, PlantChem, Universitetet i Stavanger og Brandgarden som forskningspartnere. Forskerne samarbeider også med Wageningen UR Green-house Hortculture (NL), Hasselt University (BG), Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Norges Gartner Forbund (NGF).
Kontaktperson
Portrettbilde av Jorunn Sofie Hansen

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket.

Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensiv og kostbart og krever energi. Ny teknologisk utvikling gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75 prosent. Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

Hovedmål

 • Øke kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus
 • Forbedre matsikkerheten
 • Intensivere produksjonene, øke lønnsomheten og redusere klimabelastning
 • Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet

I prosjektet skal moderne tekniske hjelpemidler for overvåkning av plantevekst og styring av veksthusklima testes i et nytt veksthus på Særheim. Vi vil teste effekter av ulike energioptimaliserende tiltak, og bygge et system til resirkulering av organiske næringsstoffer. Grønnsakene skal kvalitetstestes bl.a. i kantiner. Resultatene brukes til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av framtidas veksthusproduksjon.

Prosjektet ønsker å bidra til å øke forbruket av grønnsaker fra veksthus hos befolkningen. Aktuelle råvarer er tomater, agurk, salat smakspaprika og urter.

I dette prosjektet jobber Nofima sammen med Brandgarden og ISS Facility Services AS om attraktivitet, kvalitet og innovative løsninger for å få flere kantinegjester til å spise veksthusgrønnsaker. Vi arbeider også med å redusere matsvinn for denne sektoren. Gjennom ISS Facilities har vi samarbeid med kantiner på Øst- og Vestlandet.

I Biofresh har Nofima ansvar for arbeidspakke 3, som har som mål å forbedre kvaliteten på ferske grønnsaker. I samarbeid med ISS Facility Services undersøker vi hvordan vi kan øke forbruk av ferske norske veksthusgrønnsaker ved å lage salatbarer mer attraktive for konsumentene – det er de som bestemmer hvilken kvalitet som er god. Det er viktig at de kvalitative gode veksthusgrønnsakene kommer fram til salatbarene. Vi ser også på hvordan vi kan redusere svinn.

Resultater

Her kan du finne resultater fra arbeidet vårt:

Vitenskapelig:

 • Masteroppgave Pektiner i tomat (Solanum lycopersicum L.) Vilde Holm. Masteroppgave i farmasi, Farmasøytisk institutt, 2018
 • Poster: Dark red cherry tomatoes, please! Jorunn S. Hansen (Nofima) og Geir Håbesland (Brandgarden). Konferanse EUROSENSE 2018, 2-5 Sept. Verona, Italia, 2018
 • Slimestad, Rune; Hansen, Jorunn sofie; Verheul, Michel; 2018: Intake of vegetables and vegetable pigments during a lunch meal in Norwegian canteens with salad bars – Journal of Food, Agriculture and Environment 2018; Volume 16. p. 14–21. 2018
 • Slimestad, R., Holm, V. and Barsett, H. (2019), Sample preparation and analysis of tomato pectin monomers. Chromatographia Vol 82 (6): 975-981.
 • Slimestad, R., Fossen, T. and Brede, C. (2019). Flavonoids and other phenolics in herbs commonly used in Norwegian commercial kitchens. Food Chemistry

Populærvitenskapelig:

I tillegg har Nofima, NHO Mat og drikke, Gartneryrket og andre fortalt om forskningen på Facebook.

Presentasjoner:

 • Presentasjon Tomatkonferansen Finnøy: Norsk tomat ble testvinner, Presentasjon Tomatkonferansen Finnøy 16.09.19 Jorunn Sofie Hansen
 • Foredrag for Landbruks- og Matdepartementet i Oslo, 08.04.18: Bioøkonomisk produksjon av ferske grønnsaker i Norge. Jorunn Sofie Hansen/Morten Sivertsvik
 • Presentasjon for Landbruks- og Matdepartementet i Stavanger, 19.04.08: Biofresh arbeidspakke 3: Forbedre fersk grønnsakskvalitet for forbruker – status og planlagte aktiviteter. Jorunn Sofie Hansen
 • Presentasjon for ISS Facility AS kantiner, 17.02.16 (Oslo) og 19.04.16 (Stavanger). Forskningsprosjektet Biofresh: Tomat, Agurk, Smakspaprika, Salat, Urter

Omtale:

 

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Filer og lenker