I et av forsøkene kom det frem at kantinegjestene foretrakk kun røde tomater fremfor tomater i flere farger.
I et av forsøkene i Biofresh kom det frem at kantinegjestene foretrakk kun røde tomater fremfor tomater i flere farger. Foto: Jorunn S. Hansen © Nofima

Biofresh

 Prosessteknologi  

Målet er å produsere friske, sunne norske veksthusgrønnsaker av høy kvalitet året rundt uten fossil energi, kjemisk plantevern og utslipp av avfall.

Tidspunkt:1. januar 2016 – 31. desember 2019
Finansiering:Norges forskningsråd
Samarbeid:Nibio leder prosjektet, og har med seg Nofima, PlantChem, Universitetet i Stavanger og Brandgarden som forskningspartnere. Forskerne samarbeider også med Wageningen UR Green-house Hortculture (NL), Hasselt University (BG), Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Norges Gartner Forbund (NGF).
Kontaktperson
Portrettbilde av Jorunn Sofie Hansen

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket.

Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensiv og kostbart og krever energi. Ny teknologisk utvikling gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75 prosent. Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

Hovedmål med prosjektet er å:

  • Øke kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus
  • Forbedre matsikkerheten.
  • Intensivere produksjonene, øke lønnsomheten og redusere klimabelastning.
  • Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet.

I prosjektet skal moderne tekniske hjelpemidler for overvåkning av plantevekst og styring av veksthusklima testes i et nytt veksthus på Særheim. Vi vil teste effekter av ulike energioptimaliserende tiltak, og bygge et system til resirkulering av organiske næringsstoffer. Grønnsakene skal kvalitetstestes bl.a. i kantiner. Resultatene brukes til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av framtidas veksthusproduksjon.

Prosjektet ønsker å bidra til å øke forbruket av grønnsaker fra veksthus hos befolkningen. Aktuelle råvarer er tomater, agurk, salat smakspaprika og urter.

I dette prosjektet jobber Nofima sammen med Brandgarden og ISS Facility Services AS om attraktivitet, kvalitet og innovative løsninger for å få flere kantinegjester til å spise veksthusgrønnsaker. Vi arbeider også med å redusere matsvinn for denne sektoren. Gjennom ISS Facilities har vi samarbeid med kantiner på Øst- og Vestlandet.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker