Målet var å produsere friske, sunne norske veksthusgrønnsaker av høy kvalitet året rundt uten fossil energi, kjemisk plantevern og utslipp av avfall.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2016

Slutt

31. des 2019

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Nibio leder prosjektet, og har med seg Nofima, PlantChem, Universitetet i Stavanger og Brandgarden som forskningspartnere. Forskerne samarbeider også med Wageningen UR Green-house Hortculture (NL), Hasselt University (BG), Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Norges Gartner Forbund (NGF).

Bakgrunn

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker viktigheten av frukt og grønt, mens Norge ligger på jumboplassen i forbruk av ferske grønnsaker. Samtidig er mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket.

Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensiv og kostbart og krever energi.

Ny teknologisk utvikling gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75 prosent. Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

Hovedmål

 • Øke kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus
 • Forbedre matsikkerheten
 • Intensivere produksjonene, øke lønnsomheten og redusere klimabelastning
 • Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet

I prosjektet ble det brukt moderne tekniske hjelpemidler for overvåkning av plantevekst og styring av veksthusklima testet i et nytt forskningsveksthus på Særheim. Her ble undersøkt effekter av ulike energioptimaliserende tiltak, og bygget et system til resirkulering av organiske næringsstoffer.

Aktuelle råvarer var tomater, agurk, salat smakspaprika og urter. Grønnsakene ble testet for kvalitet blant annet i kantiner. Resultatene ble brukt til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av framtidas veksthusproduksjon.

Nofimas rolle

I Biofresh har Nofima hatt hovedansvar for arbeidspakke 3, hvor målet var å forbedre kvaliteten på norske ferske grønnsaker fra veksthus samt å redusere svinn.

I prosjektperioden har Nofima arbeidet sammen med Plantchem (kjemiker), Nibio (prosjektleder, Biofresh), Brandgarden (rådgiver innovasjon) og ISS Facility AS som har landsdekkende kontrakter på kantinetjenester.

Fokus i prosjektet har vært rettet mot attraktivitet, kvalitet og innovative løsninger for å få flere gjester i kantinene til å spise grønnsaker fra veksthus. Vi erfarte at behovet varierte bl.a. mht. typen klientell som spiste i kantinen, eksempelvis var en kroppsarbeider mye mer sulten på «ordentlig mat» enn hva en kontorarbeider var.

Samarbeidet med kokkene i kantinene hos ISS Facility har fungert svært godt. ISS Facility har også i egen regi arbeidet med å redusere matsvinn for sektoren. Vi har i prosjektperioden også samarbeidet med hovedkontoret til ISS Facility i Oslo og deres kantiner både på Øst- og Vestlandet. De har løpende utført kundeundersøkelser for å forstå hva kundene spesielt foretrekker. Fornøyde kunder er et særdeles viktig kriterium for ISS Facility AS for å kunne vinne kontrakter. ISS Facility AS er blant de største kantineaktørene i markedet, og har også arbeidsfelt i andre land. Det var viktig at grønnsakene fra veksthus hadde god kvalitet og at den ble bevart helt fram til salatbarene.

Vi har utført en rekke tester i prosjektperioden for å forstå hva forbrukerne i kantinene foretrekker. Resultater fra denne arbeidspakken vises i det videre.

Resultater

Her kan du finne resultater fra arbeidet Nofima har vært involvert i:

Vitenskapelige:

 • Slimestad, R.; Fossen, T. and Brede, C. 2020. Flavonoids and other phenolics in herbs commonly used in Norwegian commercial kitchens. Food Chemistry. 309, 125678
 • Slimestad, R.; Holm, V. and Barsett, H. 2019. Sample preparation and analysis of tomato pectin monomers. Chromatographia. 82, 975-981
 • Slimestad, R.; Hansen, JS and Verheul, M. 2018. Intake of vegetables and vegetable pigments during a lunch meal in Norwegian canteens with salad bars. Journal of Food, Agriculture & Environment. 16, 14-21
 • Jorunn S. Hansen (Nofima) og Geir Håbesland (Brandgarden). Conference EUROSENSE 2018, 2-5 Sept. Verona, Italia 2018; Dark red cherry tomatoes, please! (poster)

Master thesis  (advicer Slimestad, R):

 • Houji, Maryam Jehad Khalil. Pektiner i tomat ved modning. Master thesis, University of Oslo, 2019
 • Vilde Holm. Pektiner i tomat (Solanum lycopersicum L.) Masteroppgave i farmasi. Farmasøytisk institutt, 2018

Populærvitenskapelige:

I tillegg har Nofima, NHO Mat og drikke, Gartneryrket og andre fortalt om forskningen på Facebook.

Presentasjoner:

 • Foredrag: Kan norske tomater bli en bestselger? GPS, oktober 2020 Nina Sundquist, Matmerk
 • Presentasjon Tomatkonferansen Finnøy: Norsk tomat ble testvinner, Presentasjon Tomatkonferansen Finnøy 16.09.19 Jorunn Sofie Hansen
 • Foredrag for Landbruks- og Matdepartementet i Oslo, 08.04.18: Bioøkonomisk produksjon av ferske grønnsaker i Norge. Jorunn Sofie Hansen/Morten Sivertsvik
 • Presentasjon for Landbruks- og Matdepartementet i Stavanger, 19.04.08: Biofresh arbeidspakke 3: Forbedre fersk grønnsakskvalitet for forbruker – status og planlagte aktiviteter. Jorunn Sofie Hansen
 • Presentasjon for ISS Facility AS kantiner, 17.02.16 (Oslo) og 19.04.16 (Stavanger). Forskningsprosjektet Biofresh: Tomat, Agurk, Smakspaprika, Salat, Urter

Omtale: