Installeringen av 20 singel-RAS er i gang på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra. Før nyttår står alt klart. Til sammen har Nofima investert for drøye 40 millioner kroner de siste årene i bygg og nytt forskningsutstyr på Sunndalsøra.

Sist oppdatert

Publisert

− God infrastruktur er avgjørende for å levere forskning som kommer oppdrettsnæringen til gode. Stasjonen på Sunndalsøra var den første i sitt slag. Nå, 50 år etter, er den en stasjon rigget for fremtidens oppdrett, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Sammen med alle de ansatte og godt over 70 inviterte gjester ble stasjonens 50-årsjubileum feiret med foredrag, taler og snorklipping. I hallen der gjestene feiret mandag, skal det nå installeres 20 såkalte singel-RAS. I singel-RAS er det ett resirkuleringssystem (RAS) per oppdrettskar i stedet for få systemer som skal forsyne flere kar.

Mer kompetanse på lukkede anlegg med RAS

− Vi fant det riktig å klippe snora for bygget som nå fylles med svært moderne forskningsutstyr. Nofima har spisskompetanse på resirkuleringssystem i akvakultur og vi bygger opp enda mer kompetanse innen semilukkede, lukkede og offshore oppdrettsanlegg. Jeg er svært stolt over den jobben som våre ansatte på Sunndalsøra gjør, sier Fylling-Jensen.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet er ny i Næringskomiteen og sa i sin tale at vi trenger mer utvikling framover som gjør oppdrettsnæringa mer bærekraftig innen fiskehelse, lakselus og rømming.

− Etter hvert som forskningen går fremover, vil lukkede anlegg bli en løsning som er enda mer aktuell. Jeg håper vi klarer å få til dette samtidig som fokuset på fiskehelse er tydelig, og vi klarer å skape sterke bedrifter, sa Klinge.

Stasjonsleder Synnøve Helland er glad for at forskerne allerede før nyttår kan ta i bruk den nye forsøkshallen med 20 singel-RAS. De er et viktig steg for avls- og fiskevelferdsforskning i RAS.

– Med singel-RAS på plass kan vi utføre langt mer, og ikke minst mer presis forskning enn før. Næringen har allerede fått med seg at vi investerer i mer infrastruktur og har allerede tatt kontakt.

Nofima har fått støtte til å gjøre omfattende oppgraderinger de siste årene på forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur.

− Vi er takknemlige for støtten fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Sunndal kommune og Sunndal næringseiendom, det har vært essensielt for å få til omfanget av oppgraderingene vi har hatt, sier divisjonsdirektør for akvakultur i Nofima, Bente Torstensen.

Moderne 50-åring

Markeringen av nye fasiliteter passet som hånd i hanske med feiringen av at stasjonen er 50 år i år. Veteraner fra pionertiden var invitert for å gi innblikk i forskningsstasjonens historie og utvikling og delta i feiringen. Gjester fra oppdrettsnæring, samarbeidspartnere, leverandører og virkemiddelapparat deltok og gjorde dagen spesiell.

− Som 50-åringer flest er ikke stasjonen trøtt og sliten, men på god vei fremover – ikke lenger i kategorien «ung og lovende», men absolutt klar for utfordringer med solid erfaringsgrunnlag og oppgradert for å møte dagens og fremtidens behov, avsluttet Torstensen dagen med å si.

Kontaktperson