Nofima er i år arrangør av Scandinavian Symposium on Chemometrics - Chemometrics in action. Konferansen pågår til torsdag og samler 122 deltakere fra 23 land.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Kjemometri er fagfeltet der man med utgangspunkt i kjemiske problemstillinger bruker matematiske og statiske metoder, såkalt multivariat dataanalyse, for å analysere måleresultater.

Siste nytt

Seniorforsker Tormod Næs i Nofima åpner konferansen.

– Presentasjoner av siste nytt fra forskning og anvendelse innen spektroskopi, modellering, multivariate metoder og teknologier, samt maskinlæring og deep learning har truffet godt, og antall deltakere i år er høyere enn på lenge, sier Nofimaforsker Tormod Næs fornøyd. Han er primus motor bak årets konferanse.

Blant deltakerne finner vi Rasmus Bro. Han er professor ved Institutt for Fødevarevitenskab ved Universitetet i København.

Professor Rasmus Bro ved Universitetet i København mener konferansen er et viktig sted både for å oppdatere seg faglig, og for å treffe fagkolleger.

– Denne konferansen er et viktig sted både for å oppdatere meg faglig, og for å treffe fagkolleger. Hit kommer alle, og jeg møter både kjente og nye ansikter. Dette er et viktig sted å være med tanke på å ivareta og etablere kontakter. Blant foredragene ser jeg spesielt frem til høre om hvilke nye muligheter maskinlæring vil tilføre fagområdene kjemometri og spektroskopi, forteller Rasmus Bro.

Unge og lovende

Nytt for årets konferansen er en egen sesjon med presentasjon av spennende doktorgradsprosjekt. Dette har bidratt til å trekke atskillige lovende stipendiater.

Blant dem George Stavropolous, som er inne på sitt andre doktorgradsår ved Maastricht University. Målet er å utvikle metoder som vil gjøre det mulig å forbedre prediksjon av Crohns sykdom. Han forsøker rett og slett å finne biomarkører i ånden som kan indikere symptomer på Crohns sykdom.

Mat og medisin

– I looking forward to increase my knowledge regarding new methods in the field of multiblock analysis and how chemometrics can benefit even more from Deep learning, says Age Smilde.

Konferansen samler deltakere flere fagfelt spesielt innenfor mat, farmasi og medisin. Professor for Biosystems Data Analysis group ved University of Amsterdam Age Smilde jobber innenfor kjemometri, spektroskopi og metabolomics.

– I am here to keep track of what is happening in chemometrics and of course to maintain and develop my network. I really looking forward to increase my knowledge regarding new methods in the field of multiblock analysis and how chemometrics can benefit even more from Deep learning, says Age Smilde.

Kjemometri og multivariat dataanalyse er svært aktuelt innenfor et bredt spekter av fagområder fra medisin til prosessstyring. På konferansen blir et bredt spekter av anvendelsesområder presentert.

En bærebjelke i Nofima

– Kjemometri og det å analysere komplekse data har vært en bærebjelke i Nofimas i mange tiår. Det er derfor ekstra hyggelig at vi nå er vertskap for denne konferansen som samler de beste forskerne på området. Konferansen viser hvor viktig multivariate dataanalyser er i vår digitale verden, og forskningen innenfor området vil være en forutsetning for lykkes for robotisering og digitalisering av matproduksjonen, avslutter forskningssjef Ragni Ofstad i Nofima.

Etter foredragene er det tid til diskusjoner rundt nye, interessante resultater.

Fakta om konferansen

Scandinavian Symposium on Chemometrics er en internasjonal konferanse. Den er en vesentlig del av Chemometrics in Scandinavia og arrangeres annethvert år. Deltakerne kommer fra både akademia og næringsliv.

Kontaktpersoner