Ragnhild Stenberg Berg

SenioringeniørM.Sci.
+47 994 34 051
+47 77 62 90 79
ragnhild.berg@nofima.no
Tromsø

Ragnhild Stenberg Berg

Senioringeniør

Relatert innhold

  • CV
  • Prosjekter

Biografi Ragnhild Stenberg Berg

Jeg jobber som senioringeniør innenfor divisjon for akvakultur i avdelingen Akvalab i Tromsø. I Nofima har jeg jobbet siden 2016, både på Ås og i Tromsø. På laboratoriet arbeider jeg med ulike molekylærbiologiske metoder, deriblant RNA/DNA-isolering og qPCR fra vev på ulike arter, samt noe mikroskopering av tarmprøver. Ved siden av arbeidsoppgavene på laboratoriet er jeg også ute i felt og tar prøver i prosjektene våre.
Jeg er utdannet Bioingeniør og har en mastergrad i medisinsk cellebiologi fra Universitetet i Bergen. Tidligere erfaring har jeg fra sykehuslaboratorier med bruk av qPCR, Flow cytometri og biokjemiske analysemetoder for medisinsk diagnostikk