Jeg er postdoktor og forsker ved Institutt for mat og helse i Nofima.

Selv om jeg hovedsakelig er analytisk kjemiker med fokus på karbohydrater, har jeg også mange års erfaring innen mikrobiologi og biokjemi.

I Nofima skal jeg jobbe med «AnimalFat+»-prosjektet, der John-Erik Haugen er prosjektleder.

Jeg skal jobbe med utvikling av nye og sunnere kjøttprodukter med mindre mettet fett og syntese av nye og bærekraftige overflateaktive stoffer basert på sideprodukter fra kjøtt- (animalsk fett) og kornindustrien (dekstrin og fibre).

Etter at jeg fullførte doktorgraden hos University of Huddersfield i 2011, jobbet jeg en tid i næringslivet med FoU hos Unilever, før jeg kom tilbake til akademia med postdoktorstillinger hos University of Manchester og NMBU.

+47 64 97 03 27

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin