Nofima har vært med på å utvikle en helautomatisk sensor som måler nitrogenforbindelser i resirkulert vann.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Dette er den første sensoren som er utviklet spesielt med den sensitivitet og nøyaktighet som er nødvendig for akvakultursystemer. Hittil har teknologien vært hentet fra vannbehandlingsbransjen, og ikke vært tilpasset akvakultur.

Nyttig i lukkede anlegg

Denne teknologien blir stadig mer relevant ettersom lukkede anlegg er under uttesting og oppbygging. I lukkede anlegg på land brukes det resirkuleringssystemer, og i slike system er gode vannkvalitetsmålinger helt nødvendig for å ivareta fiskens velferd.

Det er for måling av nitrogenforbindelsen nitritt at denne sensoren er spesielt verdifull i resirkuleringssystemer. Alle resirkuleringssystem i akvakultur har et biofilter, som består av mikroorganismer som omdanner nitrogenavfallsstoff til nitritt og nitrat. Høye nivå av nitritt og ammonium er en indikasjon på at biofilteret ikke fungerer optimalt. Det er derfor viktig at konsentrasjonene er kjent til enhver tid for å sikre effektiv nedbryting av potensielle giftige nitrogenforbindelser i vannet.

‒ Vi må gi fisken den vannkvaliteten den trenger for å trives og vokse optimalt – for hensynet til velferd kommer først. Med vår kunnskap om laksen og dens velferd og ytelse i resirkuleringssystem, har vi kunnet tilpasse teknologien slik at den passer til laksens biologi, sier forsker Jelena Kolarevic. Sammen med kollega Bjørn-Steinar Sæther har hun ledet Nofimas del av arbeidet, som har inngått i EU-prosjektet AQUAlity.

AQUAlity

I AQUAlity var målet å utvikle en åpen standardisert teknologiplattform for overvåkning av vannkvalitet i prosesslinjen. Bruk av denne teknologien skal kunne redusere kostnader og behov for kompetanse for oppdrettere, og gi pålitelige målinger av potensielle giftige nitrogenforbindelser i akvakultur. Sensoren Nofima har vært med på å utvikle i samarbeid med blant andre Philips, er en av leveransene i dette prosjektet.

Testet og videreutviklet

I prosjektet var Nofimas oppgave å bidra med kompetanse på fiskens behov og begrensinger for ulike vannkvalitetsparametere, teste prototypen, og vurdere hvordan den kunne videreutvikles for å kunne tas i bruk i resirkuleringsanlegg. Dette ble gjort på laboratoriet og på «Nofima senter for resirkulering i akvakultur» på Sunndalsøra, hvor innovative teknikere hadde en avgjørende rolle.

Tekniker Dag Egil Bundgaard var en av disse. Om hans innsats sier Kees Bink, prosjektleder fra Philips Research:

‒ Bundgaard har bred interesse og kompetanse, og et sterkt ønske om å innovere. Dette gjorde at han ikke bare testet prototypen, men også videreutviklet den og hjalp til med å integrere den med hele AQUAlity systemet. Han kommuniserte med utviklerne i Nederland og klarte å bli så kjent med utstyret som teknologene fra Philips som selv hadde designet det.

Etterpå overførte Bundgaard og kollegene kunnskapen om hele systemet til prosjektpartneren OxyGuard, og satte også opp systemet så det kunne demonstreres for prosjektledelsen i EU.

Dette måler sensoren

Nå skal OxyGuard skal ta prototypen videre mot kommersialisering og salg til oppdrettsnæringen.

Sensoren kan overvåke vannkvaliteten i resirkuleringssystemer kontinuerlig, og inngår i et måleapparat som måler åtte parametere samtidig. Oppdretter får kontinuerlig on-line måling av nitritt, totale nitrogenforbindelser, pH, salinitet, oksygen, karbondioksid, total gassmetning og temperatur, og nivåene kan leses av på skjerm.

Kontaktpersoner