Forskere har nå dokumentert at steril laks har det velferdsmessig minst like bra som fruktbar laks.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Nofima-forskere og partnere har gjennom flere år utviklet en lovende metode for å sterilisere laks. Steril oppdrettslaks er ønsket fra flere hold i samfunnet, siden dette kan begrense effekten av rømt oppdrettslaks i elvene. Produksjon av steril laks vil også bidra til bedre kjøttkvalitet og mindre sykdom og dødelighet.

For å kunne videreføre Nofima-metoden til praktisk storskala-produksjon er det ikke bare en forutsetning at fisken blir steril, men også å dokumentere at fisken har god helse og vekst.

Minst like god velferd

Seniorforskerne Øivind Andersen og Helge Tveiten i Nofima har nå undersøkt hvor godt laks sterilisert med deres metode, har klart seg gjennom livet sammenlignet med fruktbar oppdrettslaks. De har gjort inngående undersøkelser av fiskens vekst, smoltifisering, stresstoleranse, angrep av lakselus og dødelighet i sjø.

Den sterile laksen viser minst like gode produksjonsegenskaper som fruktbar oppdrettslaks. Et kraftig luseangrep mot slutten av perioden i sjø forstyrret dataene noe, men den sterile laksen klarte seg like godt mot lusa, som den fruktbare laksen. Forskerne har også dokumentert at den steriliserte laksen manglet kjønnsceller hele veien fra embryo fram til slakting.

Metoden skiller seg fra andre metoder

Metoden forskerne har utviklet blokkerer en faktor som er nødvendig for utviklingen av kjønnscellene på embryostadiet, slik at fisken aldri blir kjønnsmoden. Bortsett fra de små kjønnsorganene som mangler rogn og melke, har den sterile laksen samme ytre utseende og egenskapene som fruktbar oppdrettsfisk.

Det finnes flere måter å gjøre laksen steril på, som triploid laks og genredigert laks. Men per i dag er triploid laks forkastet som aktuell i Norge på grunn av velferdsproblemer, og genredigert laks er fortsatt ikke tillatt brukt i produksjon.

Andersen og Tveiten har nå startet arbeidet med ulike strategier for storskala produksjon av steril laks i samarbeid med oppdrettsnæringen. Forskningsprosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og går i samarbeid med Aqua Gen og AquaPharma.

Her er torskeembryo med kjønnsceller (såkalte kimceller) til venstre. Disse cellene er fjernet i embryoet til høyre ved bruk av Nofimas steriliseringsmetode. Foto: Helge Tveiten

Kontaktperson