En ny europeisk standard lar mindre sjømatbedrifter selv dokumentere hvor bærekraftig fisken deres er. Ved hjelp av standarden kan bedriftene dokumentere miljø, velferd og økonomisk bærekraft samt nøyaktig hvor mye CO2 som slippes ut per kilo fanget fisk.

Sist oppdatert

Publisert

Wilhelm Andreas Solheim  

Les på engelsk

På sikt kan dette føre til lavere utslipp av klimagasser fra fiskebåter.

Den enkelte bedrift må selv fylle inn opplysninger som vekt og type fiskebåt, opplysninger om fiskeredskapen samt hvordan fisken er kjølt ned under transport. Man må også oppgi hvor mye drivstoff og olje man har brukt samt hvor mye fisk man har fanget.

Resultatet er et tall som viser hvor mye av klimagassen CO2 som er sluppet ut per kilo fanget fisk for en spesifikk periode.

Slipper konsulenter

– Store firmaer kan bruke mye penger på å leie inn konsulenter for å dokumentere bærekraft. Denne nye standarden gir små og mellomstore sjømatbedrifter anledning til selv å lage denne dokumentasjonen på en rimelig måte. Dermed får de tilgang til de samme markedene som de store bedriftene. Mange innkjøpere etterspør denne informasjonen før de vil kjøpe fisken, sier seniorforsker Petter Olsen i Nofima.

Den nye standarden er et resultat av et stort forskningsprosjekt kalt WhiteFish.

15 forskere fra hele Europa samt representanter fra bransjeorganisasjoner har over tre år utviklet metoden som ligger bak for å dokumentere torsken og hysas miljøbelastning og bærekraft. Nofima har ledet prosjektet og Petter Olsen har vært prosjektkoordinator.

Prosjektet har vært finansiert av EU gjennom EUs 7. rammeprogram for forskning.

Noe ekstra

– Pris og kvalitet er ikke det eneste innkjøpere og forbrukerne bryr seg om i dag. Alle matprodusenter må tilby noe ekstra, dersom de vil oppnå en god pris for produktene sine. Det er ikke innlysende hvilke produkter som er bærekraftige og hvilke som ikke er det. Produsenter som kan dokumentere at deres produkter er bærekraftige, får dermed fordeler, sier Olsen.

Rederiet Hermes i Tromsø driver en frysetråler som fisker utenfor kysten av Norge. De er i ferd med å ta i bruk den nye standarden.

– Et seriøst rederi må jobbe aktivt for å blir mer miljøvennlig. Den nye standarden vil gi oss bedre oversikt og kontroll over vår bærekraft og samtidig fortelle oss hvordan vi kan bli enda bedre, sier daglig leder Jan Roger Lerbukt i Hermes AS, som mener standarden passer til alle båter fra de aller minste til de største trålerne.

Kan gi lavere utslipp på sikt

Når store bedrifter leier inn konsulentselskaper for å dokumentere bærekraft, går de gjennom hele produksjonen over en lengre periode. Det er ikke gjennomførbart å vise til utslippstall per tur eller fangst med hver enkelt båt.

Dette er enklere med den nye standarden.

«Forrige mandag tok vi fisken nært land og det førte til lavt utslipp av CO2 per kilo fanget fisk. Uken etter måtte vi dra lenger til havs i uvær, og det medførte større utslipp per kilo fanget fisk».

– Rederne kan bruke resultatene for å se identifisere hvilke dager man har større utslipp enn normalt fra fiskebåtene. Dermed kan rederne vurdere hvilke forhold som fører til høyere utslipp, og for eksempel velge å la fiskebåten ligge til kai når spesifikke forhold inntreffer. Dette kan på sikt føre til lavere klimagassutslipp per kilo fanget fisk, sier Olsen.

Trafikklys

I tillegg til informasjon om utslipp av klimagasser, lar den nye standarden bedriftene selv dokumentere sosial bærekraft.

Ved hjelp av et «trafikklys-system» må bedriftene dokumentere forhold som arbeidstid, overtidsbetaling, lønnsnivå, regelmessighet ved lønnsutbetalinger, pensjonsordninger, antall ulykker og antall sikkerhetsøvelser.

Frivillig

Den nye standarden har fått nummer CWA 16960 og er nå tilgjengelig over hele Europa, blant annet fra Standard Norge. CWA er en type lavnivå, europeisk industristandard, og det er helt frivillig å følge den.

Standarden er fritt tilgjengelig for IT-leverandører som ønsker å bruke den i sine systemer.

Se film

Kontaktperson