Den norske trålerflåten leverer i hovedsak fryst fisk. Med å øke kvoten for de som leverer fersk fisk til landindustrien, kan det bidra til helårlige arbeidsplasser og virke positivt for bosetting i flere kystsamfunn.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

I februar la Nofima fram en utredning bestilt av ni kommuner i Nordland, Troms og Finnmark og de to nordligste fylkeskommunene.

Disse har lansert forslag til endringer i «leveringspliktforskriften».

Nofima er bedt om å vurdere hvorvidt forslagene kan bidra til mer foredling og mer helårlig sysselsetting i fiskeindustrien.

I rapporten vurderes de tre forslagene fra oppdragsgiverne, som kort fortalt er:

  • En ferskfiskordning for plikttrålere.
  • En dynamisk minstepris som utbudspris for omsetning.
  • Større fleksibilitet i rapporteringen av bearbeidingsplikt.

Alle forslagene vil etter Nofimas vurdering kunne bidra til økt foredling, gjennom bedre tilgang til ferskt (og fryst) råstoff i andre halvår. 

I Norge er det slik at mesteparten av torsken som kystflåten fisker, fangstes i første halvår på grunn av torskens vandringsmønster.

Forslagene kan dermed kunne føre til mer helårlig sysselsetting, og bidra positivt til bosetting i noen av de tilgodesette samfunnene, heter det i utredningen.

Her er hovedkonklusjonene for de tre forslagene som Nofima ble bedt om å utrede:

  • En ferskfiskordning for trålflåten vil kunne bidra til at mer ferskt råstoff landes og foredles. Forslaget vil imidlertid innebære økte fangstkostnader for flåten.
  • En utbudspris for trålråstoff basert på minstepris kan føre til mer foredling, men ikke nødvendigvis basert på ferskt råstoff. Forslaget vil gi lavere lønnsomhet og lavere avlønning i flåten.
  • Fleksibilitet i avregningen av bearbeidingsplikt vil redusere risikoen ved kjøp av bearbeidingspliktig råstoff, og vil dermed øke sannsynligheten for at fiskeindustribedrifter kjøper dette råstoffet.

Utredningen er laget på oppdrag fra ni kommuner (Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby, Hammerfest, Skjervøy, Senja, Hadsel, Bø i Vesterålen og Vestvågøy) i tillegg til de to nordligste fylkeskommunene (Troms og Finnmark og Nordland).

Kontaktpersoner: