Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-760-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Oterhals, Åge; Haugen, John-Erik

Serier : Nofima rapportserie 26/2023

År : 2023

Forskningsområder

Fôrutvikling og ernæring

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er utført et akselerert lagringsforsøk på hvitfiskmel med tilsetting av tre ulike kommersielle antioksidanter, limvann og hydrolysert limvann for å undersøke effekten på stabilisering av harskning/oksidasjon i hvitfiskmel. Analyse av flyktige komponenter etter 6 uker ved lagring ved 40 °C viste et stort antall komponenter dominert av aminer, alkoholer, aldehyder, ketoner, hydrokarboner og furaner. Sekundære lipid oksidasjons-produkter forekom i høyest konsentrasjoner, der 1-penten-3-ol utgjorde 13 % av de flyktige komponentene i mel uten antioksidant (som forventet den mest oksiderte prøven). Fiskemel tilsatt limvann og hydrolysert limvann viste 10 % lavere nivå oksidasjonsprodukter sammenlignet med mel uten antioksidant. Dette tyder på at limvann og hydrolysert limvann har marginal antioksidant effekt. Best antioksidant effekt ble funnet for hvitfiskmel tilsatt 500 ppm av antioksidanten Guardian Toco 70 (60 % lavere nivå oksidasjonsprodukter sammenlignet med mel uten antioksidant). Resultatene viser også at 1-penten-3-ol, et typisk oksidasjonsprodukt fra omega-3 fettsyrer, vil være godt egnet til bruk som markør for lipidoksidasjon i fiskemel.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen