Publisert 2022

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-712-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Oterhals, Åge; Thoresen, Lars

Serier : Nofima rapportserie 10/2022

År : 2022

Forskningsområder

Bioprosessering

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Umoden silderogn inneholder høye nivåer av fosfolipider og omega-3 fettsyrer og er et godt utgangspunkt for utvikling av produkter rettet mot kosttilskudd og helsekostmarkedet. Det er i prosjektet optimalisert en prosess for ekstraksjon av fosfolipider fra tørket rogn basert på etanol-vann ekstraksjon. Optimal vann% i etanolfasen er funnet å være 11,3 %. Det ble ikke funnet effekt av temperatur i området 20-60 °C. Høyeste oppnådde utbytte av fosfolipider ved bruk av ett ekstraksjonstrinn er 83 %. Etanolekstraksjon gir økende co-ekstraksjon av salt og protein med økende vann%, men ingen effekt på farge. Lipidekstraktet har høy viskositet som kan reduseres ved tilsetting av makrellolje. Direkte ekstraksjon av våt rogn ga 25 % lavere utbytte sammenlignet med spraytørket rogn. Nivå av organiske miljøgifter (POPs) og tungmetaller i lipidekstraktet er lave og godt under gjeldende grenseverdier. Rapporten inkluderer også en oversikt over patenter med relevans for den studerte teknologi.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen