Nofima rapportserie

Nye virkemidler for å sikre ressurskontroll og økonomisk redelighet. Rapport fra forprosjekt

Henriksen, Edgar; Opstad, Dag Eivind

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 44/2015

Antall sider: 86

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-342-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Forprosjektet har hatt som formål å avgrense og planlegge et prosjekt for å forebygge ressurs- og økonomisk kriminalitet i fiskerinæringa. I løpet av prosjektperioden er fokus dreid til å utvikle et prosjekt for tverretatlig samarbeid for å øke kvalitet og effektivitet på ressurskontrollen.