Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-342-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar; Opstad, Dag Eivind

Serier : Nofima rapportserie 44/2015

År : 2015

Forskningsområder

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Forprosjektet har hatt som formål å avgrense og planlegge et prosjekt for å forebygge ressurs- og økonomisk kriminalitet i fiskerinæringa. I løpet av prosjektperioden er fokus dreid til å utvikle et prosjekt for tverretatlig samarbeid for å øke kvalitet og effektivitet på ressurskontrollen.

Temasider tilknyttet publikasjonen