Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

"Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-579-8) 99, p. Nofima rapportserie (2/2019)

Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth

Denne rapporten er et resultat av prosjektet Coreplan, som har undersøkt om metoder og tilnærminger som finnes i litteraturen om økosystemtjenester kan bidra til å styrke kystsoneforvaltningen. I rapporten diskuterer vi utviklingstrekk i norsk kystsoneplanlegging og hvordan utviklingen i bruken av kysten kan stille nye krav til kystsoneplanleggingen. Vi forklarer bakgrunnen for begrepet økosystemtjenester, og viser hvordan begrepet brukes i forvaltningen i dag. Vi gir ulike eksempler på hvordan økosystemtjenesteperspektiver kan avhjelpe mangler eller svakheter ved kystsoneplanleggingen, og vi diskuterer hvilke utfordringer eller dilemmaer en slik tilnærming kan føre med seg.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker