Tidsskriftspublikasjon  »  Vitenskapelig artikkel

Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Journal of Food Science 2002; Volume 67. p. 1821–1826. 2002

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred

The freshness as storage time in ice of cod (Gadus morhua) and salmon (Salmo salar) was estimated by visible/near infrared (VIS/NIR) spectroscopy. The correlation between spectral data and storage time was modeled by multivariate statistics. For cod, the best-fit model was found by using the visible wavelength range, giving correlation of prediction of 0.97 with an error value of 1.04 d. For salmon, the best-fit model was made with data from the NIR range giving correlation of prediction of 0.98 and an error value of 1.20 d. Hence, VIS/NIR spectroscopy proved useful for the evaluation of fish freshness.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker