Gå til hovedinnhold

Verdens største flytende slakteri kan hente laks direkte fra norske laksemerder, og slakte den mens den fraktes til land i Danmark. Forskerne skal undersøke blant annet effekter på dyrevelferd, kvalitet og mattrygghet.

Sist oppdatert

Start

01. jun 2018

Slutt

30. des 2020

Finansiert av

RFF Vestlandet - regionalt forskningsfond

Samarbeid

Sekkingstad, Optimar, Downstream

Den overordnede ideen er å flytte slakteri fra land og ut på sjø. Dette gir næringen mulighet til å flytte slaktekapasitet på tvers av soner og over landegrensene. Dette muliggjør slakting av de største havbruksmerdene i løpet av en dag og forflytte biomassen til hvilket som helst anlegg, nasjonalt og internasjonalt.

Fordelen vil være reduserte transportkostnader, tid, svinn som følge av dødelighet, fare for spredning av fiskesykdommer, samt  forbedret dyrevelferd.

Hav Line Gruppen har i denne sammenheng bygd verdens største slakteri, slakteskipet Norwegian Gannet. Videre har en bygd opp verdens største pakke- og videreforedlingsanlegg i Hirtshals, Danmark for å kunne ilandføre denne biomassen. Dermed kan Gannet, et hybridskip som utnytter landstrøm, levere 1000 tonn fisk raskere og mer miljøvennlig enn tilsvarende 50 semitrailere.

For å nå målet er prosjektet avhengig av forskning som kan avdekke potensialer og løsninger i den operasjonelle fasen av prosjektet. Dette inkluderer å utforske og verifisere effekter på dyrevelferd, kvalitet og mattrygghet. Fartøyet kan slakte fisk på merdkanten, prosessere og superkjøle denne under transport til mottaksanlegg.

Foruten å bedre bærekraftprinsippet med mindre svinn, vil prosjektet fokusere på i hvilken grad kvaliteten på fisk endres som følge av lav stress belastning og temperatur. Dette kan åpne for en ferskere profil over tid enn tradisjonelt slaktet fisk,  noe som også kan gjelde restråstoffet. Dette åpner for bedre utnyttelse av det superkjølte produktet for videre transport i miljøvennlig emballasje uten is.

Også mattrygghet gjennom analyser etter tilstedeværelse av Listeria monocytogenes i produksjonsområdet og i omgivelsene rundt fiskeoppdrett vil være i fokus. Samlet sett vil prosjektet kunne fremme økt automatisering, bedre kvalitet, holdbarhet og utnyttelse av restråstoff, noe som vil være et stort løft for norske utstyrsleverandører og havbruksnæringen.