Nofima rapportserie

Referansepriser i førstehåndsmarkedet for hvitfisk. Faglig sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 39/2018

Antall sider: 60

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-577-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Dette prosjektet har hatt som mål å analysere tidsserier av priser og kvantum for førstehåndsomsetning og eksport av hvitfisk med tanke på bruk av data til referansepriser og prisindekser.

Prosjektet har analysert priser og kvantum fra førstehåndsomsetning og eksport av torsk, hyse og sei i Norge, Island, Danmark og Storbritannia. Et viktig resultat i prosjektet er at prisindeksene har størst verdi når de bygger på datakilder med størst mulig detaljeringsgrad og raskest tilgjengelighet i tid. I stor grad utelukker også det bruk av data fra førstehåndsomsetning eller eksport fra andre land til bruk i prisindekser som skal inngå i en dynamisk minstepris.

Prosjektet har videre utviklet og presentert modeller for dynamiske minstepriser for torsk, sei og hyse. Prosjektet har også videreutviklet og vedlikeholdt en referansepris for norsk eksport av torsk, sei og hyse som Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag har tatt i bruk i sine dynamiske minsteprismodeller.