Etter ønske fra Nærings- og fiskeridepartementet legger Nofima ut befruktet torskerogn for salg på auksjon.

Sist oppdatert

Publisert

Kjell-Åge Rognli  

Rognen er fra 5. generasjon selektert stamfisk (2019 årsklassen) som forventes å gyte i henholdsvis januar (uke 52-4), april (uke 12-16) og september (uke 35-39) 2024.

Tre auksjoner vil bli gjennomført som klokkeauksjon 20. desember 2023.

  • Auksjon 3: Januar rogn, indikert volum 40 liter
  • Auksjon 4: april rogn, indikert volum 80 liter
  • Auksjon 5: september rogn, indikert volum 30 liter

Utropspris for første budrunde (alle auksjoner) er fastsatt til 50 000 kroner per liter rogn.

Registrering av budgivere

For å delta på auksjonene må budgivere forhånds registrere seg ved å fylle ut skjemaet som ligger på denne nettsiden og sende det som vedlegg til Registrering senest innen 18. desember klokken 12.00. Ved forhåndsregistrering aksepterer budgiver vilkårene som er beskrevet i auksjonsreglementet og i salgsavtalen med vedlegg. Disse dokumentene kan lastes ned fra dette området. Registrerte budgivere vil motta epost 19. desember med nærmere informasjon om tidspunkt for oppstart av budrundene.  

Gjennomføring

Det vil bli gjennomført tre separate auksjoner, hver med det nødvendige antall budrunder. Auksjonene 3,4 og 5 gjennomføres fortløpende i løpet av 20. desember.

For hver budrunde (runde) fastsetter Nofima en rundepris per liter rogn (eksklusive mva.). Bud skal spesifisere antall liter rogn som ønskes kjøpt for angitt pris. Dersom summen av bud etter en runde overskrider volumet rogn som er lagt ut for salg, vil det bli gjennomført påfølgende budrunder. For hver ny runde heves rundeprisen. Når summen av bud er under eller lik 120 % av totalt volum lagt ut for salg kan Nofima avslutte auksjonen og inngå salgsavtaler med vinner(e) av siste budrunde. For en detaljert beskrivelse av prosedyre, vilkår og definisjon av begreper henviser vi til auksjonsreglementet.

Etter hver budrunde vil hver enkelt budgiver bli informert på epost om samlet volum på mottatte bud, om det vil bli startet ny runde, og klokkeslett for eventuell ny budrunde samt hvilken rundepris som er fastsatt. Øvrige budgivere vil ikke bli identifisert. Det blir heller ikke opplyst om antall budgivere.

Alle deltagere på siste budrunde vil umiddelbart bli informert om utfallet per epost. Det vil bli oversendt salgsavtale for digital signering til vinner(e) etter avsluttet auksjon. 

Budgiving

Bud må sendes på auksjonsdagen innenfor oppgitt tidsrom for hver enkelt budrunde. Dette gjøres ved å sende epost til auksjon@nofima.no. Her må navn på budgiver fremgå i henhold til innsendt registreringsskjema, og volum rogn som ønskes kjøpt må spesifiseres.

Merk følgende:

  • Bud kan ikke gis for mindre enn 1 liter rognvolum
  • Dersom en Budgiver deltar i en ny budrunde, kan han ikke fremme bud med et høyere antall liter Rogn enn i foregående runde
  • Dersom en Budgiver unnlater å gi bud i en budrunde, vil han ikke kunne gi nytt bud i senere runder

Kontaktpersoner