Gå til hovedinnhold

Etter ønske fra Nærings- og fiskeridepartementet legger Nofima ut, for salg på auksjon, 30 liter befruktet torskerogn fra Det nasjonale avlsprogrammet for torsk på auksjon. Rognen er fra 5. generasjon selektert stamfisk (2019 årsklassen) som forventes å gyte i tidsrommet medio august – september 2023.

Sist oppdatert

Publisert

Kjell-Åge Rognli  

Auksjonen vil bli gjennomført som klokkeauksjon 18. august 2023.  

Registrering av budgivere

For å delta på auksjonen må budgivere forhånds registrere seg ved å fylle ut skjemaet som ligger på denne nettsiden og sende det som vedlegg til Registrering senest innen 16. august klokken 12.00. Ved forhåndsregistrering aksepterer budgiver vilkårene som er beskrevet i auksjonsreglementet og i salgsavtalen med vedlegg. Disse dokumentene kan lastes ned fra dette området. Registrerte budgivere vil motta epost 17. august med nærmere informasjon om første budrunde.  

Gjennomføring

For hver budrunde (runde) fastsetter Nofima en rundepris per liter rogn (eksklusive mva.). Bud skal spesifisere antall liter rogn som ønskes kjøpt for angitt pris. Dersom summen av bud etter en runde overskrider volumet rogn som er lagt ut for salg, vil det bli gjennomført påfølgende runder. For hver ny runde heves rundeprisen. Når summen av bud er under eller lik 120 % av totalt volum lagt ut for salg kan Nofima avslutte auksjonen og inngå salgsavtaler med vinnerne av siste budrunde. For en detaljert beskrivelse av prosedyre, vilkår og definisjon av begreper henviser vi til auksjonsreglementet.

Etter hver budrunde vil hver enkelt budgiver bli informert på epost om samlet volum på mottatte bud, om det vil bli startet ny runde, og klokkeslett for eventuell ny budrunde samt hvilken rundepris som er fastsatt. Øvrige budgivere vil ikke bli identifisert. Det blir heller ikke opplyst om antall budgivere.

Alle deltagere på siste budrunde vil umiddelbart bli informert om utfallet per epost. Det vil bli oversendt salgsavtale for digital signering innen en uke etter avsluttet auksjon. 

Budgiving

Bud må sendes på auksjonsdagen innenfor oppgitt tidsrom for hver enkelt budrunde. Dette gjøres ved å sende epost til auksjon@nofima.no. Her må navn på budgiver fremgå i henhold til innsendt registreringsskjema, og volum rogn som ønskes kjøpt må spesifiseres.

Merk følgende:

  • Bud kan ikke gis for mindre enn 1 liter rognvolum
  • Dersom en Budgiver deltar i en ny budrunde, kan han ikke fremme bud med et høyere antall liter Rogn enn i foregående runde
  • Dersom en Budgiver unnlater å gi bud i en budrunde, vil han ikke kunne gi nytt bud i senere runder

Kontaktpersoner