Jan Erik Olsen har tiltrådt stillingen som forskningssjef for avdeling Marin bioteknologi i Nofima. Jobben innebærer blant annet ledelse av Biotep, Nofimas pilotfabrikk i Kaldfjord utenfor Tromsø.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

Hovedjobben for avdelingen er å identifisere og utvikle høyverdikomponenter fra marint råstoff. Med økt satsing på sirkulærøkonomi og fullstendig utnyttelse av alt som høstes, er Jan Erik Olsen dedikert til forskning på restråstoff.

– Jeg er opptatt av regional verdiskapning og jeg har et bankende hjerte for entreprenørskap og innovasjon. Med marint råstoff som utgangspunkt er vi perfekt posisjonert både geografisk og kompetansemessig. Tidligere har jeg blant annet jobbet i industrien med forskning- og utvikling innenfor helse- og ernæring, sier Olsen. 

Marint råstoff har bioaktive bestanddeler med mange mulige bruksområder. Et eksempel er enzymer til bruk i industrielle prosesser, og komponenter som kan nyttiggjøres innenfor helse- og ernæring. I slike prosjekter jobber Nofima ofte tett med industripartnere. Instituttets målsetting er å bidra til bærekraftig matproduksjon fra hav og land.

Olsen har tidligere hatt lederstillinger i Ayanda, og kommer fra stillingen som Head of Sales and Marketing Human Health and Nutrition i Zooca – tidligere Calanus AS.

Han er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Tromsø og erstatter Ragnhild Dragøy som har begynt i Aker Biomarine.

Kontaktperson

Forskningsområder

Bioprosessering