Jeg jobber som forskningssjef ved avdeling Marin Bioteknologi.

Hovedfokuset vårt er å identifisere og utvikle høyverdikomponenter fra marint råstoff. Med økt søkelys på sirkulærøkonomi og fullstendig utnyttelse av alt som høstes er vi spesielt opptatt av å forske på sidestrømsråstoff. Marint råstoff har bioaktive bestanddeler med mange mulige bruksområder, for eksempel enzymer til bruk i industrielle prosesser, og komponenter som kan nyttiggjøres innenfor helse- og ernæring. Derfor jobber vi ofte tett med industripartnere i våre prosjekter.
Selv er jeg opptatt av regional verdiskapning og jeg har et bankende hjerte for entreprenørskap og innovasjon. Tidligere har jeg jobbet i industrien med forskning- og utvikling innenfor livsvitenskap og helse- og ernæring.

Innovasjonsløpene jeg har vært involvert i har vært tverrfaglige og inkluderte elementer som produktdokumentasjon, regulatoriske prosesser og markedsposisjonering.

Jeg har graden cand.pharm. fra Universitetet i Tromsø.

+47 951 45 351

+47 77 62 90 08

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin