Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Siri Storteig Horn

Jeg jobber med genetiske studier av egenskaper som lipidmetabolisme, omega-3 fettsyrer, og muskel- og leverfett i fisk. Dette innebærer blant annet beregning av arvbarhet, identifisering av genetiske markører og genekspresjonsstudier.
Jeg har en mastergrad i husdyrvitenskap med retning husdyravl og genetikk. I 2019 fullførte jeg min PhD ved Nofima og NMBU med avhandlingen «Genetisk karakterisering av omega-3 fettsyrer i filet av Atlantisk laks».

Siri Storteig Horn har 6 publikasjoner ved Nofima:

GWAS identifies genetic variants associated with omega-3 fatty acid composition of Atlantic salmon fillets

Horn, Siri Storteig; Ruyter, Bente; Meuwissen, Theodorus; Moghadam, Hooman; Hillestad, Borghild; Sonesson, Anna Kristina

2020

Accuracy of selection for omega-3 fatty acid content in Atlantic salmon fillets

Horn, Siri Storteig; Meuwissen, Theodorus; Moghadam, Hooman; Hillestad, Borghild; Sonesson, Anna Kristina

2020

Individual differences in EPA and DHA content of Atlantic salmon are Associated with gene expression of key metabolic processes

Horn, Siri Storteig; Sonesson, Anna Kristina; Krasnov, Aleksei; Moghadam, Hooman; Hillestad, Borghild; Meuwissen, Theodorus; Ruyter, Bente

2019

Genetic effects of fatty acid composition in muscle of Atlantic salmon

Horn, Siri Storteig; Ruyter, Bente; Meuwissen, Theo; Hillestad, Borghild; Sonesson, Anna Kristina

2018

Avl kan gi mer omega-3 i laks

Horn, Siri Storteig; Sonesson, Anna Kristina

2017