Doktorgradsavhandling

Genetisk karakterisering av omega-3 fettsyrer i filet av atlantisk laks (Salmo salar L.)

Horn, Siri Storteig

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Meuwissen, Theodorus; Sonesson, Anna Kristina; Ruyter, Bente

Utgiver: NMBU

Utgave: 2019:61

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-575-1621-5

Open Access: none