For å påvirke utviklingen i akvakultur, må den anvendte kunnskapen fra forskningen komme til praktisk nytte. Her er en samling av 42 faktaark fra åtte års forskning i CtrlAQUA.

Fra 2015 til 2023 var Nofima vertskap for Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) innen lukkede oppdrettssystemer – CtrlAQUA.

Målet til CtrlAQUA var å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som kan gjøre lukkede oppdrettssystemer til pålitelige og økonomisk levedyktige teknologier.

Nå kan du skape praktisk verdi fra innovasjonene i senteret.

Nofima

Sammen med våre partnere fra industri og forskning, har vi skapt mye kunnskap. Nå kan du skape praktisk verdi av innovasjonene i senteret. For å gjøre det mulig, har vi samlet 42 høydepunkt med anbefalinger i en samling av faktaark, på engelsk. Faktaarkene er relevante for produksjon av laks i resirkuleringssystem (RAS) og semilukkede anlegg i sjø.

Faktaarkene gir en rask innsikt i de mest verdifulle høydepunktene fra senteret. Men vær klar over at vi presenterer høydepunkt og anbefalinger uten mye informasjon om metode og premissene bak forskningen. Derfor oppfordrer vi deg til å søke mer og dypere informasjon hvis du ønsker å implementere forskningen i din produksjon. Du kan gjøre det ved å søke opp informasjonen i «Read more» listen, eller kontakte den ansvarlige forskeren.

Faktaarkene med høydepunkt som er relevante for RAS er i rødt, mens de som er relevante for semilukkede anlegg i sjø er i grønt. Grå faktaark er nøytrale eller anvendelige for begge teknologier.

Anbefalingene fra CtrlAQUA (kun på engelsk)

Relevant for RAS-system

Relatert stoff

Kontaktperson