Gå til hovedinnhold

Mathias Rudolf Amundsen

Stipendiat i prosjektet Norwegian wild berries increased predictability and value creation - Forutsigbarhet og verdiskaping fra ville, norske bær. Jobber med analyse av både innholdsstoffer og kvalitet av tyttebær og…

Cecilia Midtsund Kippe

Jeg jobber som rådgiver i avdeling Mat og Helse, og er ansvarlig for Nofimas prosesshall for vegetabiler. Her utføres prosessforsøk, som inngår i en del av våre kunde- og forskningsprosjekter.…

Irene Tabone

Jeg har vært ansatt i Nofima siden 2011 og jobber som administrasjonskoordinator på avd. Mat og helse. Jeg jobber bl. a. med: Økonomioppfølging, Prosjektavtaler og –rapporter, Kurs og konferanser, CRIStin…

Ane Meisland

Jeg jobber som senioringeniør ved avdeling for Mat og Helse på Nofima. Jeg jobber hovedsakelig med analyse av kjemiske komponenter i mat, ved bruk av væskekromatografi og massespektroskopi. Jeg har…

Gesine Schmidt

Mitt forskningstyngdepunkt ligger på planteproduserte, helserelevante innholdsstoffer i frukt, bær og grønnsaker, og i nyere tid belgvekster (bønner/erter), og hvordan disse påvirkes av sort, dyrking, prosessering og lagring. Forskning på…