Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Salmonids (Family: Salmonidae)

Jobling, Malcolm; Arnesen, Arne Mikal; Benfey, T; Carter, C; Hardy, R; Le Francois, N. R.; O'Keefe, R; Koskela, J; Lamarre, S.G

Publikasjonsdetaljer

Sider: 234–289

År: 2010

Open Access: none

Del av: Finfish Aquaculture Diversification (CABI Publishing, 2010)