Vitenskapelig artikkel

Arctic charr (Salvelinus alpinus) vitellogenin: development and validation of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Johnsen, Helge K.; Tveiten, Helge; Willassen, Nils Peder; Arnesen, Arne Mikal

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology, vol. 124, p. 355–362, 1999

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1096-4959
Elektronisk: 1879-1107

Open Access: none