Vitenskapelig artikkel

Monitoring voluntary feed intake under practical conditions, methods and applications

Jobling, Malcolm; Arnesen, Arne Mikal; Baardvik, Bjørn M.; Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Applied Ichthyology, vol. 11, p. 248–262, 1995

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0175-8659
Elektronisk: 1439-0426

Open Access: none

Lenker:
DOI