Hos Økologisk Spesialkorn utvikler de nye helkornprodukter fra gamle kornsorter, basert på resultatene fra forskningsprosjektet Smakskorn.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Ny kunnskap om kornkvalitet og hvordan denne kvaliteten og næringsinnholdet påvirkes ved prosessering har vært sentrale deler i prosjektet. De aktuelle kornsortene er svedjerug, emmer, spelt, nakenhavre og nakenbygg – alle er økologiske.

– I produktutviklingen har vi lagt vekt på at de nye økologiske helkornsproduktene både skal smake godt og bevare de sunne næringsstoffene, forteller Nofima-forsker Ann Katrin Holtekjølen. Hun har ledet forskningsarbeidet i prosjektet.

Kunnskap om kornkvalitet

Ann Katrin Holtekjølen er opptatt av kornkvalitet, og at god smak og sunne næringsstoffer ivaretas i prosess- og produktutvikling.

Forskerne har kartlagt kornkvaliteten og sett tydelige genetiske variasjoner mellom spesialkornsortene og mellom kornartene

Kornkvalitet varierer også fra år til år, og med ulike dyrkingsforhold. Det er viktig å være klar over at disse variasjonene påvirker kornets prosesseringsegenskaper og næringsverdi, og dermed produktkvaliteten, sier Ann Katrin Holtekjølen.

Fra korndyrker til innovativ matprodusent

– Det gjelder å bevare kornets ettertraktede næringsstoffer så intakte som mulig, samtidig som de unike smaksegenskapene til kornartene bevares. Vi har utviklet en rask prosess med få steg, som sørger for nettopp dette, og det gir klare konkurransefortrinn, ikke bare for produktkvalitet, men også økonomisk, sier Ann Katrin Holtekjølen.

Hun legger til at utvikling av prototyper samt marked- og forbrukerundersøkelser er viktige steg for vellykket produktutvikling, og det har vært sentralt i dette prosjektet.

– Vi har store forventninger til den nye produktserien vi snart lanserer. Vi vet at mange forbrukere ønsker tradisjonelle, økologiske kornprodukter og ser det som et viktig konkurransefortrinn at de sunne næringsstoffene er godt bevart, sier Anders Næss som er daglig leder i Økologisk Spesialkorn.

For han er det et verdivalg å satse på økologiske og gamle tradisjonelle kornarter.

Fakta om forskningen

Forskningen er en del av innovasjonsprosjektet Smakskorn (Hverdagsprodukter av spesialkorn med smaksfortrinn og helseriktig sammensetning). Prosjektets eier er Økologisk spesialkorn. Nofima har forskningsansvaret. Øvrige partnere er Norsk landbruksrådgivning og Markedspool Salg AS.  Forskningen er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FJM) og Norges forskningsråd.

Kontaktperson