Forskere har undersøkt potensialet til peredikksyre som alternativ behandling mot amøbegjellesykdom (AGD) hos oppdrettslaks i sjø. De innledende undersøkelsene var lovende.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Disse viste at peredikksyre ikke er skadelig for laksen, at det har en effekt på amøben som forårsaker sykdommen, og at det er lav miljømessig risiko ved å bruke peredikksyre.

Men når forskerne behandlet smittet laks med peredikksyre i forsøk, var effekten av behandlingene variabel. Forskningen tyder på at middelet ikke er helt modent for bruk i behandling mot AGD.

Forskerne testet ulike produkter, i ulike doser og tildelingsmåter.

Forsker Mette Breiland undersøker gjellene til fisk. Hos syk fisk kan amøbegjellesykdom ses som hvite slimete flekker på gjellene. Foto: Carlo C. Lazado/Nofima.

Ikke moden mot AGD

Selv om behandlingen kunne føre til redusert parasittbelastning, tok den ikke helt knekken på amøbene. Forskerne så også at mikroskopiske endringer i gjellevev fortsatte å utvikle seg etter at behandling var avsluttet.

− Men vi ønsker å fortsette å forske. Informasjonen vi har tyder på at det ligger et potensial i pereddiksyre hvis vi klarer å optimalisere behandlingen, sier Carlo C. Lazado, som er prosjektleder og seniorforsker i Nofima.

Rapporten fra forskningsprosjektet er nylig levert til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Mye brukt i akvakultur

Forskningen har gitt mye kunnskap om behandling med pereddiksyre mot AGD. Pereddikksyre er for øvrig det mest brukte desinfeksjonsmiddelet i norske resirkuleringsanlegg.

Forskningen har blitt gjennomført i prosjektet Peragill, som har blitt finansiert av FHF. Nofimas prosjektpartnere har vært Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Quantidoc AS og Lilleborg AS.

− Vi har gjort betydelige fremskritt i å forstå kjemien og biologien bak et av de mest bærekraftige desinfeksjonsmidlene i akvakultur – pereddiksyre. Vi tror at denne kunnskapen ikke bare er verdifull i diskusjonen om behandlingsalternativer for gjellehelsespørsmål, men også i annen bruk av pereddiksyre i akvakultur, spesielt som et rutinemessig desinfeksjonsmiddel for økt biosikkerhet i resirkuleringsanlegg, sier Lazado.

Om AGD

Amøbegjellesykdom (AGD) har de siste årene blitt en alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjø. I dag behandles oppdrettslaks som er syk av AGD med ferskvann eller bading i hydrogenperoksid.

Om pereddiksyre

Peredikksyre er en oksiderende syre som er spesielt mye brukt som desinfeksjonsmiddel i resirkuleringsanlegg for regnbueørret, fordi den desinfiserer uten å skade de ønskede bakteriene i biofilteret.

Kontaktperson