Å utvikle statistiske metoder for blant annet å kunne oppdage matjuks har stått sentralt i doktorgraden til Alessandra Biancolillo.

Sist oppdatert

Publisert

Alessandra har vært tilknyttet det strategiske programmet «Multiblokkmetoder for prediksjon og tolkning». Målet i doktorgraden har vært å utvikle regresjons- og klassifiseringsmetoder som gjør det mulig å kombinere informasjon fra flere ulike måleinstrumenter (flere datablokker). Ved å gjøre det kan vi få en mer helhetlig forståelse av matvarene og en mer detaljert karakterisering av matens kjemiske sammensetning.

Hvor kommer vinen fra?

Autentisitet av mat er et hett tema i Europa. Eksklusive varer som for eksempel vin, olivenolje og ost er spesielt utsatt for matjuks. Forskjellen mellom ekte og falsk vare kan være små, så det er helt nødvendig å gjøre en detaljert kjemisk karakterisering av produktene.

Ved å kombinere både spektroskopiske og kromatografiske analysemetoder har Alessandra laget statistiske modeller som klarer å skille mellom viner fra Australia, Sør-Afrika og Chile, selv om alle er basert på den samme druen. Hun har også klart å skille mellom ulike kvalitetskategorier av Lambrusco-vin, som alle produseres i det lille området Modena i Italia.

Samme type metoder vil, med mindre justeringer, kunne brukes på andre produkter, som for eksempel hvilke land ulike spekeskinker kommer fra.

Hvilke vann velger kunden?

Metodene hun har utviklet har også blitt brukt til å forstå forbrukernes preferanser for smakstilsatt vann. Ved å kombinere smaksdommeres sensoriske bedømmelse av både lukt og smak kan vi forstå mer av samspillet mellom de to sansene, og hvilke av dem som er viktigst for å styre forbrukernes preferanser.

Alessandra Biancolillo forsvarte avhandlingen sin ved Københavns Universitet fredag 18. november. Avhandlingen har tittelen «Method development in the area of multi-block analysis focused on food analysis». Tormod Næs, Ingrid Måge (begge Nofima) og Rasmus Bro (ved Københavns Universitet) har vært veiledere.

Forklaringer

Regresjonsanalyse er en samlebetegnelse på statistiske analysemetoder som har til mål å beskrive sammenhengen mellom én eller flere uavhengige variabler (x1, x2, osv.) og en avhengig variabel (y). (snl.no)

Klassifiseringsmetoder bygger på regresjon, med den forskjellen at den avhengige variabelen (y) er kategorisk. Metodene brukes til å identifisere hvilken kategori hver av observasjonene hører til.

Kontaktperson