En ny tjeneste fra Nofima gjør at du selv kan undersøke hvordan lønnsomheten, strukturen og sysselsettingen i fiskeindustrien i Norge har endret seg fra 1993 og frem til i dag.

Sist oppdatert

Publisert

Wilhelm Andreas Solheim  

Forskerne har over lang tid samlet inn et stort tallmateriale. Det er deler av dette tallmaterialet som nå er tilgjengelig i den nye tjenesten fra Nofima.

Hvert år gjennomfører Nofima en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri som del av prosjektet «Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien».

Undersøkelsen har blitt gjort ved forskningsinstituttet siden 1977 og omfattet i begynnelsen hovedsakelig hvitfisk- og rekeindustrien i Nord-Norge. Siden 1993 har undersøkelsen vært landsomfattende og dekket alle former for fiskeindustri.

Tidligere har tallene kun blitt presentert i rapporter fra Nofima. Fra nå kan du selv leke med tallene på prosjektets nettside.

– Brukerne kan selv velge hvilken tidsperiode og hvilken del av fiskeindustrien de vil undersøke og få opp en grafisk fremstilling av for eksempel hvordan lønnsomheten har utviklet seg. Man kan se hvor stor andel av bedriftene som gikk i pluss det enkelte år, sammenligne driftsmarginer og kapitalavkastning med mer. Man kan også se hvordan antall bedrifter og antall ansatte endrer seg over tid, sier Nofima-forsker Thomas Nyrud, som har laget den nye løsningen.

Forskerne har også laget en Excel-fil med detaljert regnskapsstatistikk fra driftsundersøkelsen som kan lastes ned fra prosjektsiden. Disse tabellene har tidligere vært inkludert som vedlegg i rapportene, men legges nå ut i Excel-format for å gjøre de enklere tilgjengelig for brukere som ønsker å gjøre egne analyser.

Her vil man få god innsikt i ulike bransjer som for eksempel produksjon av ferskfisk, filet, saltfisk, pelagisk, slakting av laks, foredling av laks, produksjon av reker, krabber, skjell og produksjon av fiskemel og oljer med mer.

Flere med overskudd i 2017

Samtidig med lanseringen av den nye løsningen, har forskerne publisert en rapport som ser nærmere på årene 2016 og 2017.

Den nye rapporten viser at konsumindustrien hadde et ordinært resultat før skatt på 0,9 prosent av driftsinntektene i 2017, mot -1,3 prosent i 2016. Tallene i 2016 var sterkt påvirket av store tap i ett selskap. Holder vi dette selskapet utenfor analysene havner ordinært resultat før skatt på 0,7 prosent.

I 2017 gikk 67 prosent av selskapene med overskudd, en økning fra 62 prosent året før. Denne andelen var på 75 prosent i 2015.

– Selv om fiskeindustrien i 2017 var godt hjulpet av en svak krone, bidro stor konkurranse om råstoffet til fortsatt sterkt press på marginene. Dette var godt synlig i både hvitfiskindustrien, i pelagisk konsumindustri og i industrien som foredler laks og ørret, sier Nyrud.

Antall sysselsatte i fiskeindustrien økte med nærmere 2 prosent fra 2016 til 2017. Av større regionale endringer ser vi færre sysselsatte i fylkene ved Skagerak og i Hordaland, og flere i Trøndelag, Troms og Rogaland.

Antallet bedrifter i konsumdelen av norsk fiskeindustri var i 2017 falt til i underkant av 370. I løpet av de siste ti årene er dette antallet redusert med 115, eller nesten 25 prosent.

Den KPI-justerte verdiskapingen hos bedrifter som produserer fra villfisk steg med 3 prosent fra 2016 til 2017. Verdiskapingen per årsverk (målt i faste priser) har hatt en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 1,1 prosent fra 2000 og frem til og med 2017.

Fakta om driftsundersøkelsen

  • Undersøkelsen har siden 1977 blitt gjennomført ved Nofima på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Nofima har en egen intern strukturdatabase som gir oss mulighet til å følge endringer i bedrifts- og selskapsstrukturen i industrien. Denne består av mer enn 3000 bedrifter som er eller har vært i drift i perioden fra 1993 til i dag og inneholder data fra flere kilder.
  • Lønnsomhetsanalysene bygger på alle tilgjengelige årsregnskaper for bedriftene i fiskeindustrien. Regnskapsdatabasen som dekker samme tidsrom som strukturdatabasen består i dag av tall hentet fra 12.000 årsregnskaper fra over 2.200 selskaper.
  • I tillegg har vi også flere databaser med regnskapstall og strukturdata for årene 1977-1992.

Kontaktpersoner