Fem nye rapporter presenterer den samlede norske forskningen på mattrygghet fra 2012 til 2019. Rapportene omfatter i tillegg til utført forskning også identifisering av utfordringer og kunnskapsbehov.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

To nye rapporter presenterer den samlede norske forskningen på mattrygghet fra 2012 til 2019. Rapportene omfatter i tillegg til utført forskning også identifisering av utfordringer og kunnskapsbehov.

Les rapportene

Det er Norges forskningsråd som har ønsket denne oversikten. De to rapportene fordeler seg på mattrygghet i primærproduksjon og mattrygghet i matindustrien. Tre øvrige rapporter omhandler områdene plantehelse, dyrehelse og dyrevelferd

Forskere fra Nofima, NIBIO NMBU og Veterinærinstituttet har utarbeidet de to rapportene knyttet til mattrygghet i primærproduksjon og mattrygghet i matindustrien.

– For å kartlegge denne forskningen har vi gjennomgått arbeidet i 130 forskningsprosjekt og rundt 400 vitenskapelige publikasjoner innen områdene smittestoffer, nye råvarer, prosessering, antimikrobiell resistens, fremmedstoffer, produksjonshygiene, risikovurdering, overvåkning og kontrollprogrammer, næringsmiddelbårne utbrudd, infrastruktur, politikk og regelverk, forteller seniorforsker Askild Holck i Nofima.

Han har ledet arbeidet med rapporten om mattrygghet i matindustrien.

De to rapportene, som for øvrig har betegnelsen kunnskapsnotat, finnes tilgjengelig under fliken filer og lenker nederst på siden.

Kontaktperson