En kombinasjon av tre genetiske markører, som ligger på tre forskjellige kromosomer, kan være nøkkelen til høy overlevelse ved virusinfeksjoner i lakseoppdrett.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

I et forsøk der fisk ble smittet med viruset som forårsaker pankreassykdom (PD) hos laks, ble det hos én bestemt gruppe fisk ikke observert noen dødelighet. Disse fiskene hadde en kombinasjon av tre genetiske markører – som ligger på tre forskjellige kromosomer.

Fant gode markører for PD resistens

Funnet kommer fra avlskjernen til SalmoBreed og er en del av forskningsprosjektet «SalmoResist», som ledes av Nofima og finansieres av Norges forskningsråd.

Et mål med dette prosjektet er å identifisere assosiasjon mellom høyere motstandsdyktighet mot visse virussykdommer, som PD, og fiskens genetiske innhold.

SalmoBreed og Nofima identifiserte genetiske markører som er forbundet med høyere motstandsdyktighet mot PD.

Hooman Moghadam, prosjektleder fra Nofima, sier:

– Når vi identifiserer genetiske markører som forklarer egenskaper som vi er interessert i hos fisken, kan vi være mer nøyaktige i utvelgelsen av individer til avlsprogrammene.

I denne studien fant vi en betydelig assosiasjon mellom genetiske markører på tre forskjellige kromosomer og høyere motstand mot PD-viruset.

I en spesiell gruppe fisk som bar en kombinasjon av de «gode» genvariantene fra disse tre markørene, fant forskerne ingen dødelighet hos fisken.

– Dette funnet vil hjelpe forskerne med å identifisere selve genene som ligger bak høy toleranse for eller motstandsdyktighet mot denne virussykdommen, sier Moghadam.

Verdifullt for næringen

Borghild Hillestad er genetikksjef hos SalmoBreed. Hun ser klart nytten av denne forskningen:

– Ved å skaffe oss en dypere forståelse av genene som styrer motstandsdyktighet mot PD, blir vi mye bedre i stand til å avle effektivt for motstandsdyktighet mot sykdommen. Genomseleksjon og PD virket som en god match, og SalmoResist bekreftet dette, sier Hillestad.

Kontaktperson