Forsker Jens-Erik Dessen har studert hva oppdrettslaksen bør spise i sjø for å vokse fort, og tolerere sykdom bedre.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Enkelt, tror du? I utgangspunktet vil oppdretter prøve å få mest mulig ut av fôret og fisken. Men oppdretter er prisgitt miljøet rundt anlegget, driftsform, smoltkvalitet og smitte, og der er det stor variasjon landet over.

Nettopp dette har vært tilnærmingen i doktorgradsarbeidet til Jens-Erik Dessen, godt veiledet av professor Kjell-Arne Rørvik. Dessen disputerer for doktorgraden 12. desember på Ås.

Alle forsøkene har blitt gjort i merder i tre regioner fra sør til nord.

‒ For å se sammenhenger varer ofte forsøkene opptil ett og et halvt år. Dette gir oss et unikt innblikk i hvordan forandringer i miljø, fôr og fisk påvirker produksjonen, sier Dessen.

Oppgaven hans var å se hvordan forholdet mellom fett og protein i fôret påvirker vekst, fôrutnyttelse, helse, kvalitet og fettdeponering hos oppdrettslaks. En hensikt var også å finne den riktige balansen mellom fett og protein i fôret relatert til årstid og sykdomsrisiko.

Tre råd

Han har gjort fire studier i doktorgraden, og har tre generelle råd å gi oppdrettere:

‒ Fra utsett og til og med første høst i sjø bør vårutsatt smolt ha proteinrikt fôr med nok energi for å kunne sikre optimal vekst og fôrutnyttelse.

‒ For høstutsatt smolt i Sør-Norge er risikoen høy for at man får utbrudd av PD (pankreas disease) første vår i sjø. For utsatte lokaliteter har et regime med mer protein og mindre fett, fra vårjevndøgn og ut sommeren vist seg å nesten halvere dødelighet, samt øke veksten.

‒ Et for høyt fettinnhold i fisken, spesielt ved inngangen til høsten, reduserer vekstpotensialet over tid.

Jens-Erik Dessen har også undersøkt om laksen som har fått ulikt fôr for hadde vesentlige forskjeller i kvalitetsegenskaper som fasthet, muskelspalting og farge. Det hadde den ikke. Foto: Joe Urrutia © Nofima.

Forsøkene er gjort i småskala merder på forskningsstasjon på Averøy, og i storskala merder på Nofimas forskningskonsesjoner i sør-, midt-, og Nord-Norge. Med denne kombinasjonen får forskningen både akademisk tyngde og praktisk relevans for næringen.

Nofimas samarbeidspartnere i forsøkene har vært Blom fiskeoppdrett AS, Nordlaks oppdrett AS, Lerøy Midt og BioMar. Forskningen er finansiert av Nofima, mens småskalaforsøkene er delfinansiert av FHF og Havsbrún.

Om doktoranden

Jens-Erik Dessen er 32 år fra Røyken og har mastergrad i akvakultur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dessen har jobbet seks år i Nofima med forskning innen fiskeernæring.

Dessen disputerte med avhandlingen «Vekst, fôrutnyttelse, helse og biometriske parametere hos Atlantisk laks (Salmo salar L.) – Effekt av protein-til-fett forholdet i fôret og fettinnholdet i laksen». Tema for prøveforelesningen er “ Novel protein ingredients in salmon feeds – opportunities and threats”.

Veiledere på doktorgraden har vært professor Kjell Arne Rørvik (hovedveileder), professor Magny S. Thomassen, professor Turid Mørkøre, Dr. Bjarne Hatlen og professor Bente S. Ruyter.

Publikasjon

Kontaktperson