Foreløpige resultater viser at smitteforsøk på laks kan gjøres raskere i RAS enn i gjennomstrømmingsanlegg.

Sist oppdatert

Publisert

  Jon-Are Berg-Jacobsen

Les på engelsk

Smittemodeller er viktige verktøy i fiskehelseforskning, og skal i størst mulig grad etterligne reelle betingelser i oppdrett. Nofima har mange års erfaring med etablering og bruk av smittemodeller i gjennomstrømmingsanlegg. I dag dominerer RAS-fasiliteter lakseproduksjonen, og smittemodellene må revurderes og tilpasses RAS.

Nofima har i samarbeid med Havbruksstasjonen i Tromsø og UiT – Norges Arktiske Universitet, etablert helt nye RAS-fasiliteter. Nylig ble de første forsøkene med smitte gjennomført der av Nofima. Konklusjonen etter de første forsøkene er at smittemodellene fungerte meget godt og at RAS-forsøkene kan gjennomføres på kortere tid sammenlignet med forsøk i gjennomstrømmingssystem.

Nye protokoller

Desinfeksjonsstrategier har stått sentralt i testforsøkene hittil. Det er helt avgjørende å etablere protokoller for desinfeksjon av RAS-anlegg, og for hvordan eventuelle smitteutbrudd skal håndteres.

– I RAS-forsøkene har vi blant annet simulert hvordan sykdomsfremkallende (patogene) bakterier kommer seg inn i RAS-systemene. Dette lar oss studere sykdomsutviklingen hos fisken, samtidig som vi kan se hvordan og hvor patogenene etablerer seg og sprer seg i systemet, sier Carlo C. Lazado, seniorforsker i Nofima.

De nye RAS-fasilitetene for smitteforsøk vil gi mer relevant kunnskap for industrien om hva som skjer når smitte kommer inn i RAS-anleggene, og hvordan man kan håndtere dette gjennom både behandling og forebygging, sier fiskehelseforsker i Nofima, Lill-Heidi Johansen.

Nofima har i tidligere rapporter vist til at mange RAS-anlegg i Norge og Nord-Amerika har desinfiseringsprotokoller, men det er usikkert hvor effektive disse er hvis sykdomsfremkallende virus og bakterier kommer inn i systemet.

– Flere forsøk i det nye RAS-anlegget vil gi oss kunnskap om de kritiske områdene i systemet der patogenene potensielt trives. Denne kunnskapen vil være avgjørende for oss for å utarbeide risikovurderingsprotokoller i RAS, men enda viktigere, for å utvikle desinfiseringsprotokoller som er effektive etter et sykdomsutbrudd, sier Lazado.

Raskere sykdomsforløp

RAS-anlegget i Tromsø er det første i sitt slag hvor det er rapportert at slike kontrollerte bakteriesmitteforsøk på laks er gjennomført.

– Da vi nylig gjorde forsøk med bakterien Yersinia, så vi at sykdomsutviklingen gikk raskere enn i gjennomstrømmingssystem. Fisken var også mottagelig for eksperimentell smitte i et annet stadium i produksjonssyklusen enn vi har sett før. Det gir mer fleksibilitet i smitteforsøk. Videre skal vi teste virussmitte i systemet for å se om de samme tendensene observeres da, sier Lill-Heidi Johansen, fiskehelseforsker i Nofima.

− Vi ser nå gode muligheter for å kunne gjennomføre solide forsøk i det nye RAS-anlegget som er enda mer relevante for industrien, sier Johansen.

Kontaktpersoner