Vitenskapelig artikkel

Genetic correlations between growth rate and resistance to vibriosis and viral nervous necrosis in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Kettunen, Anne Helena; Mortensen, Atle; Nielsen, Hanne Marie

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 317, p. 67–73–7, 2011

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1-4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI