Jeg har en MSc-grad fra universitetet i Helsingfors, med hovedfag i husdyrsavl.

De første årene jobbet jeg som forsker ved MTT (for tiden Luke) med begge utviklingen av modeller for genetisk parameter-estimering og praktisk avlsverdiestimering for griser, melkekyr og regnbueørret.

Jeg flyttet til Norge i 2000 og jobbet med praktisk havbruk i 3 år. Jeg har doktorgrad ved Universitetet i Tromsø Avhandlingen gjorde jeg på robustheten av atlantisk torsk i havbruk. Jeg var også ansvarlig for genetikk i avlsprogrammet for torsk: oppgavene varierte fra planlegging av fenotypisk testing av fisken til valg av fisk i avlsprogram.
Fra 2012-2017 (til november) var jeg ansatt i Nordisk Genressurssenter som seniorforsker. Fokuset av mitt arbeid var nettverking, prosjektledelse og kunnskapsformidling innen husdyrgenetiske ressurser for mat og jordbruk. Arbeidet omfattet aspekter angående både nasjonale truede raser og kommersielle raser.

+47 977 80 903

+47 64 97 04 60

E-post

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin