Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-754-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Moen, Ingri Ullestad

Serier : Nofima rapportserie 20/2023

År : 2023

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Fôrutvikling og ernæring

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Sammendrag/anbefalinger: Formålet med dette arbeidet var å utvikle og validere ein ny metode for analyse av løyseleg fosfor i fiskefôr og fôringrediensar. Den nye metoden er basert på den tidlegare metoden, A 102 Løselig fosfor, og A 120 Elementanalyser ved ICP-OES og mikrobølgeovnoppslutning, og består av tre trinn; eksraksjon, oppslutting og analyse. Først vert løyseleg fosfor ekstrahert frå prøven ved hjelp av base, deretter vert ein fraksjon av væskefasen oppslutta under høgt trykk og temperatur i mikrobølgeomn (UltraWave). Fosforkonsentrasjonen i prøven vert til slutt bestemt ved bruk av induktivt kopla plasma optisk emisjonsspektroskopi (ICP-OES). Validering av presisjon, samanlikning av ny og tidlegare metode og undersøking av robustheit med tanke på ekstraksjonstid, prøvemengde og sentrifugevilkår har vorte utført. Etter gjennomgang av resultata, vert metoden ansett å vere godkjent.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen